Conform sursei citate, veniturile AFM pentru anul 2016 sunt estimate la 840,6 milioane lei, cu aproape 1% mai mari fata de cele inregistrate in anul precedent, din care: 831,26 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu si alte impozite si taxe fiscale), 5,2 milioane lei venituri nefiscale (dobanzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenti).

La capitolul cheltuieli, estimarea in bugetul AFM este de 840,66 milioane lei, in timp ce valoarea totala a cheltuielilor curente ajunge la 834,061 milioane lei. Din acest total, 22,88 milioane lei sunt destinate cheltuielilor de personal, 11,25 milioane lei pentru capitolul 'Bunuri si servicii', 790,094 milioane lei reprezinta sume alocate proiectelor si programelor pentru protectia mediului finantate din Fondul pentru mediu in anul 2016, respectiv 6,79 milioane lei 'Proiecte cu finantarea din FEN postaderare', Mecanismul financiar SEE. Valoarea totala a cheltuielilor de capital este prevazuta la 6,6 milioane lei, in acest an.

In ceea ce priveste continuarea programelor de mediu, actul normativ prevede alocari bugetare pentru: gestionarea deseurilor (credite de angajament: 100 milioane lei, credite bugetare: 20 milioane lei), managementul integrat al zonei costiere (credite de angajament: 10 milioane lei, credite bugetare: 5 milioane lei), conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate (credite de angajament: 30 milioane lei, credite bugetare: 10 milioane lei), impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor (credite de angajament: 100 milioane lei, credite bugetare: 55 milioane lei), educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului (credite de angajament: 30 milioane lei, credite bugetare: 20 milioane lei) si Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national ('Rabla') - credite de angajament de 135 milioane lei.

In cadrul programului Rabla 2015, care a avut o valoare totala de 200 milioane lei, a fost alocat un numar de 20.000 de tichete pentru persoane fizice si 5.000 de tichete pentru persoane juridice si institutii publice. In plus, cei care au participat la program au putut beneficia si de eco-bonusuri, la achizitionarea unor autoturisme cat mai nepoluante.

In 2015, beneficiarii au primit un tichet de 6.500 de lei in schimbul casarii masinii mai vechi de opt ani pe care o au la unul dintre colectorii autorizati de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, obtinand astfel o reducere de 6.500 de lei la achizitionarea masinii noi de la producatorul la care s-au inscris. Totodata, beneficiarii au putut ceda prima de casare in favoarea altor persoane care doresc sa isi cumpere o masina noua.

Proiectul de buget pe 2016 va fi in dezbatere publica pana la data de 9 martie, iar cei interesati pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termenul-limita la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Administratia Fondului pentru Mediu.