Membrii misiunii FMI vor avea intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor romane, ai partidelor politice, cu sindicate, asociatii de business, cu reprezentanti ai mediului academic si ai sistemului bancar.  

Consultarile periodice prevazute de Articolul IV din Statutul Fondului constituie un exercitiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre.

Scopul este examinarea situatiei financiare si economice la nivel national si formularea unor recomandari generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare si economice de urmat pentru asigurarea stabilitatii si a unei evolutii pozitive la nivelul economiei.  

In prezent, Romania nu are in derulare un acord cu FMI.