Veniturile sunt estimate la circa 1,528 miliarde lei, iar cheltuielile la 1,534 miliarde lei.

Pentru cheltuieli cu personalul, este prevazuta o suma de 215,21 milioane lei, din care 135,167 milioane lei cheltuieli de natura salariala, transmite Agerpres.

Numarul de personal prognozat la sfarsitul anului este de 2.083 persoane, iar castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala de 5.742,41 lei.  

Pentru cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal (pentru pensionari) este propusa o suma de 11,763 milioane lei, iar pentru cele aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete este preconizata o suma de 4,691 milioane lei.  

Pentru investitii, in proiectul de buget sunt prevazute 138,255 milioane lei.  

Creantele restante sunt estimate de 3,25 milioane lei.