"Într-o piaţă în care asigurările de sănătate sunt în continuă creştere, iniţiativa Omniasig de a crea un produs adaptat nevoilor în continuă schimbare ale companiilor reprezintă un demers firesc. În decursul celor 25 de ani de activitate, compania a atins un nivel de expertiză ridicat, fapt care ne permite să oferim segmentului corporate soluţii inovatoare, susţinând deopotrivă competitivitatea. Noi punem un accent deosebit pe sănătatea angajaţilor din Omniasig, astfel că, în calitate de asigurător stabil şi responsabil, venim cu un exemplu de bună practică pentru companiile din România", a declarat Mihai Tecău, preşedinte directorat.

Poliţa de asigurare de sănătate Omni+ este adaptabilă în funcţie de necesităţile şi bugetul unui client, putând acoperi o gamă largă de servicii medicale, de la cele mai simple consultaţii, controale şi analize de laborator, până la urgenţe medicale şi acoperiri pentru cazurile medicale complexe. Pot beneficia de asigurare toţi angajaţii companiei, indiferent de istoricul lor medical sau starea de sănătate la momentul încheierii poliţei, unul dintre principalele avantaje fiind posibilitatea de monitorizare a bolilor cronice fără limitări. Produsul le permite asiguraţilor să acceseze servicii medicale în orice clinică şi spital privat din România.

Totodată, există posibilitatea de a extinde acoperirea şi în străinătate, dar şi de a include în asigurare membrii familiei.

Omniasig Vienna Insurance Group este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea şi coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă.