“Pentru a asigura continuitatea Programului in cadrul a cel putin trei etape anuale de garantare, se propune completarea art. 1 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, prin stabilirea plafonului pentru anul 2017 la nivelul sumei de 50 milioane lei din diferenta neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2016”, potrivit notei de fundamentare.

In 2016, a fost alocat un plafon de 100 milioane lei, provenind din diferenta neutilizata aferenta plafonului alocat pentru anul 2015. A fost utilizat in proportie de aproximativ 1,41%, reprezentand un numar total de 75 de garantii acordate, insumand o valoare de garantare de 1,411 milioane lei. Pana la data de 31 decembrie 2016, nu a fost solicitata nicio executare a garantiilor acordate de finantatori.

“Prin Hotararea Guvernului nr. 233 din 30 martie 2016 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au adus imbunatatiri conditiilor programului, in sensul posibilitatii includerii primei de casare acordate in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru justificarea achitarii avansului minim obligatoriu de 5% din pretul de achizitie prevazut in legislatia Programului Prima Masina. Aceasta facilitate a devenit operationala in momentul in care a demarat Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, respectiv la data de 14 iunie 2016”, mentioneaza sursa citata.

In decembrie 2014, a fost emisa Hotararea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se reglementeaza modul de acordare a garantiilor in numele si in contul statului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) aferente finantarilor acordate persoanelor fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achizitia de autoturisme noi in cadrul Programului, de catre institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare eligibile, plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de eligibilitate ale finantatorilor, regulile de gestionare ale garantiilor.

"Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi a demarat incepand cu luna aprilie a anului 2015, pentru anul 2015 fiind alocat un plafon total al garantiilor de 350 de milioane de lei. Perioada scurta avuta la dispozitie de finantatorii parteneri pentru promovarea facilitatilor oferite in cadrul Programului, precum si conditiile de creditare foarte apropiate de cele ale pietei financiare, au determinat o utilizare foarte redusa a plafonului pe anul 2015. Astfel, pana la data de 31.12.2015, au fost acordate un numar de 193 garantii, in valoare totala de 3,257 milioane de lei", se mai arata in document.

Pot beneficia de program persoanele care la data solicitarii creditului au varsta minima de 18 ani si care nu au mai detinut in proprietate un autoturism nou, nu inregistreza restante la plata altor credite bancare si nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidat.

Potentialii beneficiari trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al autoturismului, care va fi asigurat printr-o polita de asigurare de tip CASCO, pe toata durata de valabilitate a garantiei. Autoturismul acumparat prin program trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime ale standartului Euro 5, iar pretul de achizitie nu depaseste 50.000 de lei , la care se adauga TVA, dupa caz. Imprumuturile vor reprezenta maxim 95% din pretul de achizitie al masinii cu TVA.