Initial, autoritatile anuntasera pentru acest program o perioada de creditare de pana la 7 ani. 

Intr-un comunicat transmis ulterior, Ministerul Finantelor a informat ca de acest program pot beneficia toate persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani, care obtin venituri si care indeplinesc si celelalte criterii de eligibilitate, printre care sa faca dovada, cu declaratia pe proprie raspundere, ca nu au mai detinut in proprietate un autoturism nou, iar cu copia facturii proforma emise de vanzator sa ateste ca autoturismul achizitionat prin program este nou, indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, este achizitionat de la o persoana juridica care are ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor si are un pret de achizitie care nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz. 

Alte conditii sunt avansul de minimum 5% din pretul de achizitie si asigurarea autoturismului nou-achizitionat din finantarea garantata printr-o polita de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel putin riscurile de avarii si furt, fara fransiza pentru daunele totale de avarii si furt si cu o fransiza de maximum 100 de euro, echivalent in lei, pentru daunele partiale de avarii si furt. Obligatia subzista pe toata perioada de valabilitate a garantiei. 

La aceste conditii se adauga normele proprii fiecarei banci, precum si conditiile specificate deja in OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest program, precizeaza ministerul. 

"Persoanele care indeplinesc conditiile vor beneficia de finantare care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in factura proforma. Din finantarea acordata, maximum 50% va reprezenta garantia statului. Trebuie precizat ca finantarea de care vor beneficia persoanele fizice nu include dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de finantare", se mai arata in comunicat. 

Hotararea de guvern include, de asemenea, o prevedere potrivit careia autoturismul achizitionat in cadrul programului poate fi instrainat sub conditia achitarii integrale a soldului finantarii garantate.

De asemenea, preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de catre orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate prin novatie. Aceasta presupune ca o obligatie este stinsa prin preluarea ei de o alta persoana.  De asemenea, beneficiarul se obliga sa constituie in favoarea finantatorului si a statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor, proportional cu procentul de garantare, o ipoteca legala mobiliara asupra autoturismului achizitionat in cadrul programului. Ipoteca mobiliara va fi valabila pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata aferente finantarii garantate acordate in cadrul programului. 

Costul total al finantarilor acordate in cadrul programului va fi compus din dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 6 luni (in prezent de 2,14%) plus o marja de maximum 3 % pe an. Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii. Marja nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, penalitatile percepute conform contractului de finantare. 

Comisionul de risc care se plateste de catre beneficiar este calculat de catre finantator ca procent aplicat la suma garantata in cadrul programului si achitat o singura data, la acordarea garantiei, pentru toata perioada de valabilitate a garantiei. Comisionul de risc este de maximum 1% din valoarea garantata. Comisionul de administrare datorat Fondului de Garantare este platit de catre beneficiar si calculat la soldul finantarii garantate. Nivelul comisionului de administrare este negociat anual intre Ministerul Finantelor si Fondul de Garantare si este stabilit prin ordin al ministrului Finantelor si al ministrului delegat pentru Buget.  Durata maxima a finantarilor este de 60 de luni.

In proiectul de norme, prezentat la finele lunii octombrie in dezbatere publica, se arata ca persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani care vor sa cumpere cu credit un autoturism prin programul "Prima Masina" trebuie sa depuna un avans de cel putin 5% din pretul de achizitie, iar in cazul celor de peste 36 de ani, inclusiv, procentajul creste la minimum 10%. 

Acelasi proiect mai prevedea ca persoanele cu varsta de peste 36 ani, inclusiv la data aprobarii creditului vor beneficia de finanțare - exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit - care va acoperi maximum 90% din pretul de achizitie prevazut in factura proforma. In acest caz, statul garanta 40% din finantare, conform proiectului. 

Programul "Prima Masina" va beneficia in acest an de un plafon total al garantiilor de 50 de milioane de lei.  Programul "Prima Masina" a fost aprobat la mijlocul lunii octombrie de Guvern prin ordonanta de urgenta, actul normativ indicand doar ca pretul maxim al masinii care poate fi astfel cumparata este de 50.000 lei plus TVA.