Este vorba de atribuirea contractului "Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Bucuresti-Brasov km 0+000 - 173+300 sector Comarnic - Predeal, km 115+300 - km 146+800 si sector Predeal - Cristian, km 146+800 - km 162 + 300 + reabilitare DN 73B".

"CNADNR SA, in calitate de autoritate contractanta, a initiat in data de 31.07.2015 procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului mai sus mentionat. Sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc in data de 15.09.2015. Potrivit Procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (publicat in SEAP, rubrica Procese verbale/Declaratii) au fost depuse sapte oferte de catre operatorii economici. Procedura de atribuire a fost anulata de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat potrivit Raportului procedurii, aprobat de Directorul General "...au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme", transmite CNADNR.

Valoarea estimata a lucrarilor in cadrul acestui contract a fost de 16,4 milioane lei, fara TVA.

CNADNR anunta ca in 14 ianuarie 2016 comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire au fost transmise ofertantilor si ca, in prezent, procedura de achizitie publica se afla in perioada de depunere a unor posibile contestatii impotriva rezultatului procedurii.

"In situatia in care nu se vor depune contestatii, dupa expirarea termenului prevazut de lege, autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire in SEAP, in conformitate cu prevederile art. 210^1 din .O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare "(...) in cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite in SEAP informatii referitoare la motivele anularii", mai spune compania, potrivit Agerpres.