Astfel, cota din valoarea tranzactiilor cu obligatiuni, inclusiv cele convertibile in actiuni, va fi redusa cu 50% pana la 0,02%, iar cota din valoarea tranzactiilor cu titluri de stat (de 0,0004%) nu se va mai aplica, potrivit ASF. 

Cota perceputa pentru monitorizarea tranzactiilor efectuate in afara pietelor reglementate/ sistemelor alternative de tranzactionare (OTC) se reduce de la 0,15% la 0,06% din valoarea tranzactiilor raportate. 

De asemenea, cea pentru tranzactiile derulate in afara pietelor reglementate si/sau sistemelor alternative de tranzactionare de tipul tranzactiilor turnaround se reduce cu 50%, de la 0,04% pana la 0,02%.

Tarifele micsorate se vor aplica din 16 septembrie 2014. 

Noile modificari fac parte din planul de actiune aferent programului S.T.E.A.M., cu obiectivul de a creste lichiditatea pietei si de a atrage investitori pe piata de capital prin reducerea nivelului cotelor/tarifelor percepute de ASF. 

Consiliul ASF a adoptat si o serie de modificari ale legislației secundare pentru a elimina amai multe obstacole pentru dezvoltarea pietei de capital. 

ASF a introdus posibilitatatea ca prospectul sa poata fi intocmit si intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, cu acordul autoritatii, dar si alte facilitati (spre exemplu eliminarea prevederilor privind durata minima de derulare a ofertei) sau prevederi exprese care sa clarifice anumite drepturi ale ofertantului/ emitentului (spre exemplu faptul ca acestuia ii revine decizia privind alocarea). 

Totodata, autoritatea a decis simplificarea documentatiei/procedurilor legate de aceste oferte (spre exemplu eliminarea unor documente care se depuneau la ASF, eliminarea prevederilor privind confirmarea, intr-un anumit termen, a primirii rezultatelor ofertei de catre ASF). 

Procedurile privind exercitarea drepturilor legale vor fi optimizate prin implicarea depozitarului instrumentelor financiare și prin modificarea celor privind efectuarea platilor si transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor platite in cazul conturilor globale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare. 

ASF a hotarat si imbunatatirea procedurilor referitoare la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata (spre exemplu precizarea existenței unui acord de principiu al operatorului de piața și ulterior a unui acord final privind admiterea la tranzactionare, micsorarea termenelor in care valorile mobiliare se inregistreaza la ASF sau in care se depune cererea de admitere la operatorul de piata). 

De asemenea, va fi introdusa obligatia emitentului de a stabili si include in hotararile AGA a anumitor date cheie (spre exemplu data platii), precum si de a transmite depozitarului central anumite informații prevazute in raportul emitenților.  Tot in cadrul acestui proces, vor fi imbunatațite procedurile privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul AGA (spre exemplu introducerea unor prevederi referitoare la constatarea calitații de reprezentant legal in baza listei primite de la depozitarul central, introducerea unor prevederi referitoare la modalitatea de inlocuire a votului prin corespondența). 

Obligațiile privind traducerea documentației pentru deschiderea unui cont vor fi simplificate, la fel si conținutul documentului de prezentare prevazut de Regulamentul nr. 32/2006 care trebuie intocmit de intermediar și prezentat clientului. 

O alta acțiune aprobata de Consiliul ASF se refera la elaborarea unui proiect de regulament pentru aprobarea reglementarilor conforme IFRS aplicabile entitaților din piața de capital. Acesta va fi supus consultarii publice pana la data de 9 septembrie 2014.