Directoratul BCC a transmis Nextebank o invitatie de a subscrie actiunile BCC ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, in cadrul procesului de implementare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii Carpatica privind majorarea capitalului social.  

Astfel, directoratul BCC a primit de la Nextebank o oferta neangajanta si conditionata prin care aceasta isi exprima interesul neangajant de a subscrie actiuni emise de BCC, dar a pus unele conditii.  

"Realizarea de catre Nextebank a unui due diligence asupra BCC pentru perioada 31.05.2014 - 31.12.2015, urmand ca procedurile de due diligence sa fie finalizate pana la data de 22.01.2016, sub conditia ca informatiile solicitate sa fie disponibilizate in timp util", este prima dintre conditiile mentionate in raport.  

De asemenea, se solicita acordarea unei exclusivitati in favoarea Nextebank pana la 26 ianuarie 2016, in sensul in care BCC nu va intreprinde masuri active de identificare a altor investitori.

In cazul in care cei interesati in a investi in actiunile noi emise de BCC contacteaza directoratul BCC, acestia vor avea posibilitatea sa realizeze proceduri de due diligence si/sau sa formuleze o oferta ferma si angajanta de a subscrie actiuni noi, caz in care Nextebank va avea un drept de prim refuz.  

"Astfel, Nextebank va avea dreptul de a subscrie cu prioritate si in conditii legale, prevazute in hotararea privind majorarea capitalului social, un numar de actiuni noi cel putin egal cu numarul de actiuni pentru care investitorul interesat care a contactat directoratul BCC a formulat o oferta ferma si angajanta; in cazul in care Nextebank nu isi exercita dreptul de prim refuz, actiunile noi vor putea fi plasate catre investitorul interesat care a contactat directoratul BCC. Nerespectarea obligatiei de exclusivitate si/sau a obligatiei de a implementa subscrierea ferma a Nextebank va atrage obligarea BCC la plata unor penalitati", se arata in document.  

O alta conditie prevede ca, pana la expirarea perioadei de exclusivitate, BCC isi va desfasura activitatea in cursul normal al acesteia, "consistent cu practica din ultimele 12 luni, si se va abtine de la orice actiuni care ar putea afecta negativ in mod semnificativ valoarea BCC".  

Potrivit raportului, o eventuala investitie a Nextebank in noi actiuni BCC este conditionata inclusiv de obtinerea aprobarilor/autorizarilor impuse de lege.

 Nextebank are dreptul de a renunta oricand si fara vreo motivare la intentia neangajanta de a subscrie, potrivit documentului.  

"In data de 4.01.2016, directoratul Bancii Carpatica a acceptat oferta neangajanta si conditionata a Nextebank", se mai spune in raport.