Pierderea de anul trecut include provizioane in valoare de 32,6 milioane de lei in legatura cu portofoliul de credite neperformante si 35 milioane de lei reprezentand ajustari pentru depreciere si pierderi ca urmare a reevaluarii activelor reposedate.  

Venitul total bancar, de 122 milioane de lei, a scazut cu 43% fata de 2014. Cel net din dobanzi s-a diminuat cu 28% comparativ cu 2014, dar scaderea, in urma restrictionariiactivitatii de creditare (urmare a constrangerilor legate de fondurile proprii) a fost compensata de reducerea cheltuielilor cu dobanzile platite clientelei nebancare.

Venitul net din active financiare disponibile in vederea vanzarii s-a redus cu 82% fata de 2014 din cauza evolutiei randamentelor titlurilor de stat.  

In decembrie 2015, banca avea inregistrate provizioane pentru credite in suma de 287 milioane de lei (din care 253 milioane de lei pentru credite neperformante).

Rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante era in scadere de la 73,4% in decembrie 2014 la 60,7% in decembrie 2015, in principal datorita scoaterii in afara bilantului a creditelor provizionate integral (227 milioane de lei in 2015). Banca mentioneaza are o rata a creditelor neperformante de 39,4%.  

"Cheltuielile recurente de functionare au scazut cu 7% fata de 2014 ca urmare a masurilor de austeritate implementate de conducerea bancii. Soldul brut al creditelor a scazut cu 438 milioane de lei, reflectand decizia managementului de restrictionare a activitatii de creditare, accelerarea procesului de reducere a stocului de credite in concordanta cu limitarile legate de capitalul bancii si scoaterea in afara bilantului a creditelor neperformante', se mentioneaza in raportul bancii.