La începutul lui 2018, numărul companiilor în distress (restructurabile şi insolvabile) a ajuns la 51% din totalul companiilor de impact, inversând, pentru prima dată balanţa între companii sănătoase şi companii în dificultate.

”Deşi numărul companiilor de impact creşte comparativ cu anul precedent, procentul de 4% al acestora în piaţă rămâne neschimbat, iar valoarea lor ca pondere în economie creşte exponenţial”, se arată în comunicat.

Mai mult de jumătate din cele aproape patru milioane de salariaţi din România sunt angajaţi în companii de impact. La începutul lui 2018, în România îşi desfăşurau activitatea 29.000 de companii cu active peste un milion de euro, potrivit CITR.

”De la an la an remarcăm o concentrare tot mai mare a pieţei, din perspectiva cifrei de afaceri, în jurul companiilor de impact. Deşi ponderea companiilor mici se menţine într-un procent covârşitor de 96%, acestea au un impact din ce în ce mai mic. Importanţa lor economică, dată de volumul business-ului realizat, se diminuează continuu, dinamică ce conduce la o polarizare tot mai puternică a mediului de afaceri, între companii de impact şi restul companiilor, dar şi la o accentuare a decalajelor în interiorul categoriei de impact, între companiile finanţabile, care performează tot mai bine pe zi ce trece şi cele cu dificultăţi, ale căror indicatori se deteriorează”, a spus directorul general al CIT Restructuring, Anca Maniţiu.

Studiul CITR Group arată că, la începutul lui 2018, 4% din companiile româneşti concentrează 79% din business şi produc o cifră de afaceri de 237 miliarde de euro, în creştere cu 14% faţă de anul precedent.

”Dacă până în 2017 numărul companiilor finanţabile şi cel al companiilor în dificultate era relativ egal, în ianuarie 2018 balanţa s-a inversat în defavoarea companiilor sănătoase, al căror număr a scăzut. 20% dintre companiile nou intrate în categoria de impact generează 5% cifră de afaceri şi îşi bazează creşterea pe datorii suplimentare, având 74% grad de îndatorare, procent care depăşeşte media de 60% a categoriei. Avem, astfel, 49% companii finanţabile, 30% companii restructurabile şi 21% companii insolvabile”, se arată în comunicat.