Sprijinul pe care statul îl oferă companiilor afectate constă în garantarea unor credite, subvenţionarea dobânzilor pentru aceste finanţări, facilităţi pentru societăţile care întâmpină dificultăţi financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligaţiilor bugetare.

Totodată, şi termenele de plată a impozitelor locale datorate de populaţie au fost amânate.

“Măsurile de sprijin adoptate de Guvern pentru angajații și companiile afectate de pandemia COVID-19 implică un efort bugetar de 30 miliarde lei, cu un impact pozitiv în economie de aproximativ 100 miliarde lei, ceea ce înseamnă un efect de multiplicare de peste trei ori al fondurilor publice alocate din surse naționale și fonduri europene”, a explicat Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Fiscul va suspenda popririle pentru populaţie, iar IMM-urile care obţin certificat de situaţie de urgenţă vor putea amâna plata utilităţilor şi a chiriilor.

”Potrivit actului normativ aprobat miercuri de Guvern, Ministerul Finanţelor va garanta până la 80% din valoarea finanţărilor acordate IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei”, a informat Ministerul de Finanţe.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10 milioane lei.

Garanții la credite pentru IMM-uri

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanţărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi şi de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.

Ministerul Finanţelor Publice va subvenţiona 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât şi pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Dobânda va fi subvenţionată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

”Acordarea subvenţiei de dobândă se menţine în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar încondiţiile în care creşterea economic estimată de CNSP pentru aceşti ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, şi se stabileşte prin Hotărâre de Guvern”, precizează instituţia.

Obligaţiile fiscale restanţe şi alte creanţe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiţii a fost menţinută perioada de 120 de luni.

MFP va acoperi de la buget şi comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de FNGCIMM.

Popriri și executări silite suspendate

Mai mult, Guvernul a decis să se suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

”Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale”, informează Ministerul de Finanţe.

Actul normativ mai prevede că, pe perioada stării de urgenţă, pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgenţă nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menţinută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

În acest fel, contribuabilii sunt eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achiziţiile publice derulate în această perioadă sau să nu li se anuleze diverse autorizaţii.

Având în vedere riscul apariţiei unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naţionale cu impact asupra contribuabililor, a fost considerată necesară prorogarea dispoziţiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor şi a cererilor depuse de aceştia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare.

Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intenţiei de restructurare până la data de 31 iulie 2020 şi prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020

”Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplicã sistemul de declarare şi platã a impozitului pe profit anual, cu plãţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plãţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pãstreazã pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplicã pentru plãţile anticipate datorate pentru trimestrele rãmase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020”, mai precizează MFP.

Amânarea plății utilităților pentru IMM

De asemenea, pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

Termenul de plată a impozitelor, prorogat

Guvernul a decis şi prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respective impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificaţiile stabilite de consiliile locale.

În aceste condiţii, Guvernul a aprobat ca plata ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanţelor Publice unităţilor administrative-teritoriale să se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru această perioadă Ministerul Finanţelor Publice nu calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere. Facilitatea nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanţe la plată.

Ţinând cont de necesitatea achiziţiei în continuare a materialelor şi echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanţelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1,15 miliarde lei Companiei Naţionale Unifarm, pe o perioadã de şase luni”, arată ministerul.

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Ministerul Finanţelor Publice va aproba repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare şi credite de angajament, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite a virărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării.