Cunoasterea clientelei nu este un moft al bancilor, ci o reglementare nationala a BNR, care face parte dintr-o decizie la nivel european, indreptata in primul rand impotriva spalarii banilor si finantarii actelor de terorism.

"Prin campania de actualizare a datelor despre clientii proprii, institutiile de credit asigura respectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 si Regulamentului nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 9/2008
privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor.

Asadar, cine desfasoara operatiuni prin banci, fie ca este persoana fizica, fie ca este persoana juridica, trebuie sa mearga la banca si sa isi completeze datele cel putin cu urmatoarele informatii:

Pentru persoanele fizice:
a) numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul;
b) data si locul nasterii;
c) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) domiciliul si, daca este cazul, resedinta;
e) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
f) cetatenia;
g) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;
h) functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate, daca este cazul;
i) numele beneficiarului real, daca este cazul.

Pentru persoanele juridice sau fara personalitate juridica:
a) denumirea;
b) forma juridica;
c) sediul social si, daca este cazul, sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare;
d) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
e) tipul si natura activitatii desfasurate;
f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare, sunt investite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entitatii;
g) numele beneficiarului real, daca este cazul, sau, in situatia prevazuta la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
h) identitatea persoanei care actioneaza in numele clientului, precum si informatii pentru a se stabili ca aceasta este autorizata/imputernicita in acest sens.

Tu ai mers la banca sa-ti actualizezi datele? (247 voturi)
DA
33.60% 83 voturi
NU
66.40% 164 voturi