Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 181,435 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,919 milioane lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 50,516 milioane lei.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1,35 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 1,683 miliarde lei credite de angajament şi în sumă de 1,130 miliarde lei credite bugetare, cu un excedent de 220,335 milioane lei.

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri de 905,299 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 18,263 milioane lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 887,036 milioane lei.

Conform MFP, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei.

Proiectul mai prevede un cuantum al ajutorului de deces de 5.163 lei în cazul asiguratului sau pensionarului şi la 2.582 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

De unde vin banii de pensii

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele:

• cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 25% cota de contribuții de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați; cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă și 8% pentru condiții speciale de muncă; cota de 2% din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accedete de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015.

• modificarea bazei de calcul și a termenului de plată a CAS datorat de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, respectiv la venitul ales care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, cu plata la data 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018);

• 3,75% cota de contribuție la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 prin care se crează premisele pentru majorări salariale diferențiate pe domenii de activitate, iar în cazul salariaților din sectorul construcții se prevede scutirea de la plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în limita a 3,75%, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv;

În anul 2019, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 70.092.298 mii lei, din care 69.961.379 mii lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 130.919 mii lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale ( 0,2%).

La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

• majorarea cu 15% a valorii punctului de pensie începând cu luna septembrie 2019, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei;

• acordarea în anul 2019 a unui indice de corecţie de 1,20 în conformitate cu prevederile art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

• încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2019-2021;

• creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2019 la 5.163 lei, faţă de 4.502 lei estimat pentru anul 2018 şi 3.223 lei realizat în anul 2017;

• scăderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2019 la 287 mii persoane, de la 288,9 mii persoane la finele anului 2018;

• scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfel la finele anului 2019 la 3,2% faţă de 3,31% la finele anului 2018.