Banca de stat va acorda credite in lei, cu o dobanda variabila compusa din ROBOR (rata dobanzii la imprumuturi pe piata interbancara romaneasca) la sase luni + 3 pp, actualizata semestrial, potrivit unui anunt al Directiei de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. 

Beneficiarii vor primi garantii de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM pentru 80% din valoarea creditului si o perioada de gratie de maximum 12 luni. 

Clientii eligibili sunt microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii, cu capital social integral privat si care nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programului in anii anteriori.

Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala. 

De asemenea, firmele trebuie sa aiba cel mult doi ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul programului.

Prin program se finanteaza implementarea planurilor de afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute. Astfel, sunt acordate alocatii financiare nerambursabile, care acopera maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar, la care se adauga un credit bancar, reprezentand minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar. 

Institutia de credit partenera poate acorda credit si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar in afara programului.  De asemenea, in cadrul programului, beneficiarii pot obtine o schema de finantare fara credit bancar, care cuprinde o alocatie financiara nerambursabila de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar si o contributie proprie de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. 

Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2013, pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN) este de 20 de milioane de lei, iar prin implementarea acestuia se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 200 de beneficiari.