În 16 iunie Consiliul European a transmis României o recomandare ca ritmul nominal de creştere a cheltuielilor guvernamentale primare să nu depăşească 3,3% în 2017, corespunzător unei ajustări structurale anuale de 0,5% din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP - Significant Deviation Procedure).

În octombrie, autorităţile române au trimis un raport cuprinzând acţiunile luate ca răspuns la recomandarea Consiliului din 16 iunie.

"Comisia a stabilit că nu a fost luată nicio măsură eficientă ca răspuns la recomandarea Consiliului din iunie şi propune Consiliului să adopte o recomandare revizuită adresată României pentru corectarea abaterii sale semnificative de la modul de ajustare pentru atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu. (...) Pe fondul evoluţiilor şi din cauza lipsei unei acţiuni eficiente din partea României de a corecta abaterea sa semnificativă, Comisia propune acum o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puţin 0,8% din PIB în 2018", se arată într-un comunicat publicat miercuri de Comisia Europeană.

Forul comunitar recomandă de asemenea României să utilizeze toate câștigurile pentru reducerea deficitului bugetar, în timp ce măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire de durată a structurii balanței guvernamentale într-o manieră care să susțină creșterea economică.

România trebuie să raporteze Consiliului European, în luna aprilie 2018, acțiunile adoptate de autorități ca răspuns la noile recomandări ale Comisiei.

Conform previziunilor economice de toamnă publicate la sfârșitul săptămânii trecute de Executivul comunitar, în România deficitul public ar urma să ajungă la 3% din PIB în 2017, pentru ca în 2018 să se agraveze și mai mult până la 3,9% din PIB și să ajungă la 4,1% în 2019.

CE estimează, pe de altă parte, că economia românească ar urma să înregistreze un avans de 5,7% în 2017, în creștere semnificativă față de estimările cuprinse în previziunile din primăvară care indicau un avans al PIB de 4,3%.