"Acest lucru implica eliminarea integrala a platilor restante ale bugetului general consolidat, dar implicit si o imbunatatire considerabila a rezultatelor financiare ale companiilor de stat incluse in sfera de cuprindere a sectorului guvernamental, astfel incat acestea sa nu genereze un deficit suplimentar. Ajustarea preconizata este ambitioasa, in special in contextul probabilei reclasificari a unor companii de stat in cadrul sectorului guvernamental inca din acest an. In acest context, Consiliul fiscal considera ca atingerea tintei de 3% conform ESA95 in 2012 este foarte dificil de realizat, cu atat mai mult cu cat textul strategiei nu include o analiza a situatiei financiare a companiilor de stat si nu detaliaza masurile ce se intentioneaza a fi luate pentru imbunatatirea acesteia si nu cuprinde nici impactul estimat asupra deficitului bugetar", se arata in opinia Consiliului privind Strategia fiscala-bugetara, scrie Mediafax.

Consiliul Fiscal apreciaza ca fiind realista traiectoria prognozata pe termen mediu a veniturilor fiscale si a celor din contributii sociale, insa reitereaza recomandarile anterioare referitoare la respectarea principiului transparentei statuat prin lege.

In ceea ce priveste masurile legislative ce se intentioneaza a fi adoptate pe orizontul de aplicabilitate al strategiei, este inclusa "largirea bazei de impozitare in ceea ce priveste impozitul pe profit", fara a fi precizat care sunt masurile concrete avute in vedere in vedere

Referitor la taxa pe valoarea adaugata, Consiliul arata ca strategia stipuleaza "mentinerea actualelor cote de TVA, cu posibilitatea revizuirii cotelor in anii urmatori in functie de evolutia economiei nationale", formulare care nu reprezinta un angajament ferm pentru o anumita conduita de politica fiscala.

Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat sunt programate sa se reduca cu 0,7% din PIB pana in anul 2014, insa nu sunt prezentate ipotezele principale care fundamenteaza aceasta traiectorie - castigul mediu in sectorul bugetar si numarul de personal avute in vedere in fiecare an acoperit de Strategia fiscal-bugetara.

Consiliul Fiscal este o autoritate independenta, compusa din cinci membri cu experienta in domeniul politicilor macroeconomice si bugetare, care sprijina activitatea Guvernului si a Parlamentului in procesul de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiectiilor bugetare si a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu si lung.