Mobilitatea conturilor curente ale clientilor institutiilor financiare se refera in special la transferarea serviciilor de plata pe baza unor debite directe, ordine de plata programate (standing order) sau ordine de plata emise cu data platii in viitor din contul curent anterior in contul curent nou.

Cat te costa sa-ti muti contul de la o banca la alta

Serviciile privind transferul de informatii in cazul mobilitatii contului sunt gratuite. In schimb, costul serviciilor legate de operatiunile de plata (inclusiv transferul soldului) si de inchidere a contului curent in lei este cel stabilit prin contract cu banca anterioara sau cu banca noua.

Ce trebuie sa faci si ce presupune transferul contului

A. Deschiderea unui cont curent la o banca noua
• Inainte de deschiderea contului la banca noua, clientul se va asigura ca aceasta este in masura sa ofere produsele si serviciile dorite;
• Dupa deschiderea contului, banca noua va pune la dispozitia clientului un document cu detaliile contului deschis. In baza acestui document, vor fi informati toti debitorii si creditorii despre detaliile noului cont;
• Contul anterior poate ramane activ sau poate fi inchis;

B. Transferul serviciilor de plata din contul anterior in contul nou
Exista doua posibilitati de transferare a serviciilor de plata de la banca anterioara la banca noua:
a. Clientul parcurge toti pasii necesari de unul singur;
b. Clientul autorizeaza banca noua ca intermediar in relatia sa cu banca anterioara;

a. In cazul in care clientul opteaza sa parcurga toti pasii necesari de unul singur
1. Informeaza creditorii si debitorii despre noile detalii de cont.
2. Solicita bancii anterioare ca mandatele debitare directa si contractele de standing order si/sau de ordine de plata emise cu data platii in viitor sa fie revocate incepand cu o anumita data convenita. Pana la revocare, clientul va asigura mentinerea unui sold pozitiv in contul anterior pentru a fi in masura sa onoreze datoriile fata de banca si de beneficiarii platilor.
3. Solicita bancii noi setarea debitelor directe, ordinelor de plata programate si ordinelor de plata emise cu data platii in viitor pe contul nou incepand cu ziua lucratoare ulterioara datei stabilite pentru revocarea serviciilor de plata de la banca anterioara.
4. Banca noua va seta debitele directe si ordinele de plata programate pe contul nou in termen de 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor specifice si a documentelor necesare.
5. Depune ordinul de plata pentru disponibilul din contul curent deschis la banca anterioara si solicita acesteia inchiderea contului.

b. Clientul mandateaza banca noua ca intermediar in relatia sa cu banca anterioara
Clientul imputerniceste banca noua sa parcurga toti pasii in numele sau, prin completarea si semnarea cererii de transfer al relatiilor de cont curent (vezi galeria foto) si bifarea casutelor din dreptul serviciilor pe care le solicita.

1. Transferul detaliilor privind Direct Debit /Standing Order/Plati in viitor
• Clientul va bifa casuta din formular corespunzatoare optiunii: Transferul detaliilor privind Standing Order si Direct Debit.
• Pentru protectia datelor cu caracter personal si a secretului bancar, clientul autorizeaza banca noua sa solicite bancii anterioare transferul informatiilor personale si autorizeaza banca anterioara sa execute operatiunile solicitate. Banca noua va transmite bancii anterioare o copie a solicitarii clientului.
• Banca noua solicita bancii anterioare lista cu debitele directe, ordinele de plata programate si ordinele de plata emise cu data platii in viitor.
• Banca anterioara anuleaza in evidentele proprii mandatele de debitare directa, precum si instructiunile de debitare directa, ordinele de plata programate si ordinele de plata emise cu data platii in viitor, cu scadenta ulterioara datei
transferului si transmite lista bancii noi in maxim 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
• La solicitarea clientului, banca noua ii va furniza o copie a listei primite.
• La cerere, banca noua va asista clientul in transmiterea catre terti a detaliilor despre contul nou prin furnizarea unui model de scrisoare.
• Banca noua va seta debitele directe si ordinele de plata programate pe contul nou in termen de 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor specifice si a documentelor necesare.
• La solicitarea bancii noi, clientul va pune la dispozitie orice informatii suplimentare, necesare pentru setarea noilor servicii pe contul nou sau pentru realizarea transferului de la banca anterioara.
Costurile suportate de client in favoarea bancii noi vor fi cele legate de contravaloarea serviciilor postale si de comunicatii aferente.

2. Inchiderea contului curent anterior si/sau transferul soldului la banca noua
• In cazul in care clientul doreste transferul soldului contului curent deschis la banca anterioara, va bifa casuta corespunzatoare serviciului, respectiv: Transferul soldului disponibil la banca anterioara. Este de mentionat ca, in
cazul in care clientul bifeaza aceasta casuta, banca anterioara va rezilia toate contractele legate de furnizarea serviciilor de direct debit, standing order si ordine de plata emise cu data platii in viitor, si va transfera la banca noua disponibilul ramas in contul curent, dupa efectuarea platilor cu scadenta inainte de data transferului.

• In cazul cand clientul doreste inchiderea contului curent deschis la banca anterioara, va bifa casuta corespunzatoare serviciului, respectiv Inchiderea contului sus mentionat. Este de mentionat ca, in cazul in care clientul bifeaza aceasta casuta, banca anterioara va rezilia toate contractele legate de furnizarea serviciilor de plata, inclusiv cele de direct debit, standing order si ordine de plata emise cu data platii in viitor, si va transfera la banca noua disponibilul ramas in contul curent , dupa efectuarea platilor cu scadenta inainte de data transferului.

• Inchiderea contului curent anterior si/sau transferul soldului/operatiunilor la banca noua se pot efectua doar daca clientul a predat toate facilitatile puse la dispozitie de catre banca anterioara, nu are popriri, nu are obligatii de plata fata de terti sau fata de banca anterioara sau depozite deschise la aceasta si respecta conditiile privind inchiderea contului prevazute in contractul de cont curent incheiat cu banca anterioara. In cazul in care titularul de cont a avut carduri de debit sau de credit asociate contului curent, la inchiderea acestuia se vor avea in vedere reglementarile legale si contractuale privind inchiderea conturilor cu card asociat.

• In cazul in care clientul opteaza sa inchida contul anterior, acesta se va asigura ca nu mai sunt plati scadente pe acest cont.
• In timpul in care se va mai accepta executarea platilor si perceperea de comisioane, clientul va mentine un sold pozitiv care sa permita bancii anterioare executarea acestora.
• Banca noua poate asista clientul in comunicarea cu banca anterioara in legatura cu transferarea soldului din contul anterior in contul nou.
• Banca noua informeaza clientul in legatura cu raspunsul primit de la banca anterioara la solicitarea sa (accept sau refuz).

• Clientul va acorda o deosebita atentie urmatoarelor aspecte:
- Verifica daca serviciile pe care doreste sa le pastreze pe contul anterior pot genera miscari pe contul curent si se asigura ca soldul contului curent anterior este pozitiv;
- Se asigura ca nu mai are nu are obligatii de plata la banca anterioara fata de terti sau fata de aceasta si returneaza bancii anterioare cardurile de debit sau de credit, echipamentele de acces la distanta, formulare de instrumente de debit, etc.;
- In cazul in care opteaza pentru inchiderea contului curent anterior, se asigura ca nu mai are depozite deschise la banca anterioara;
- Solicita bancii noi sa emita carduri noi;

Comisioanele percepute de banca anterioara pentru inchiderea contului curent vor fi in conformitate cu prevederile contractelor proprii incheiate cu titularul de cont.