În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,499 miliarde de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 10 milioane euro.

În perioada ianuarie - octombrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8,377 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 73,964 miliarde de euro la 31 octombrie 2019 (68,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,3% faţă de 31 decembrie 2018.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 34,254 miliarde de euro (31,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,6% faţă de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie - octombrie 2019, comparativ cu 22,6% în anul 2018.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2019 a fost de 74,8%, comparativ cu 74,1% la 31 decembrie 2018.