Potrivit datelor BNR, în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 240 de milioane de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 123 de milioane de euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 88 de milioane de euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 126 de milioane de euro.

În perioada ianuarie - februarie 2020, datoria externă totală a crescut cu 4,748 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 77,997 miliarde de euro la 29 februarie 2020 (70,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,9% faţă de 31 decembrie 2019.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 29 februarie 2020 nivelul de 32,624 miliarde de euro (29,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6% în perioada ianuarie - februarie 2020, comparativ cu 18,6% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 29 februarie 2020 a fost de 5,1 luni, în comparaţie cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 29 februarie 2020 a fost de 77,9%, comparativ cu 73,8% la 31 decembrie 2019.