Valoarea emisiunii a fost de un miliard de lei, dar bancile au transmis oferte in valoare totala de peste doua miliarde de lei.

MFP a planificat imprumuturi de 4,720 miliarde de lei de la bancile comerciale in luna septembrie 2016, din care 4,3 miliarde de lei prin opt licitatii de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat si 420 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.

Sumele vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.

Conform prospectelor de emisiune, MFP va organiza in septembrie doua licitatii de certificate de trezorerie cu discont, in valoare de 1,5 miliarde de lei.

De asemenea, vor fi organizate sase licitatii de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 2,8 miliarde de lei, fiecare fiind urmata, a doua zi, de o sesiune suplimentara de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni.

In anul 2016, volumul total al imprumuturilor ce urmeaza a fi lansate de MFP pe piata interna prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 2,8% din PIB (circa 21 miliarde de lei), care urmeaza sa fie finantat in proportie de 50% de pe piata interna si 50% de pe cea externa, precum si de nivelul refinantarilor de titluri de stat scadente in 2016 denominate in lei si euro, in suma de circa 38 miliarde de lei, din care aproape 31 de miliarde de lei aferent emisiunilor denominate in lei si sapte miliarde lei emisiunilor denominate in euro.

De asemenea, Ministerul Finantelor are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe intr-un volum de 4,5 miliarde de euro, in functie de evolutiile si oportunitatile oferite de aceste piete, tinand cont de nivelul rambursarii aferent emisiunii de euroobligatiuni emise pe pietele externe cu scadenta in iunie 2016, in valoare de 1,5 miliarde de euro, precum si de necesitatea consolidarii rezervei financiare in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului.

Astfel, finantarea din surse externe se va realiza prin programul MTN, prin emiterea de euroobligatiuni in valoare de circa 3 miliarde de euro si prin trageri din imprumuturi contractate de la institutiile financiare internationale, in valoare de circa 1,5 miliarde de euro.

MFP mai are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna in valoare de 48 - 50 de miliarde de lei, din care 14 - 15 miliarde de lei certificate de trezorerie si 34 - 35 miliarde de lei obligatiuni benchmark.