“Conform prevederilor legale aplicabile, FNGCIMM este autorizat sa evalueze cel putin trimestrial modul de utilizare de catre finantatori a plafoanelor alocate si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate. (...) In ultima perioada, activitatea de acordare de garantii in cadrul programului Prima Casa a cunoscut o dinamica semnificativ crescuta, unul dintre finantatorii participanti in program anuntand recent epuizarea fondurilor alocate din plafonul aferent anului 2016, motiv pentru care a solicitat alocarea unui plafon suplimentar”, se mentioneaza in comunicatul citat.

In aceste conditii, Fondul anunta ca, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va initia in curand o realocare intre plafoanele alocate bancilor in cadrul Programului pentru ca, in limita resurselor disponibile, sa poata fi acoperite solicitarile de suplimentare pe care toti finantatorii participanti in program le vor formula in urmatorul trimestru.

Sumele vor fi puse la dispozitia finantatorilor imediat dupa ce propunerea de realocare a sumelor in favoarea finantatorilor va fi avizata de MFP, pe masura ce acestia vor epuiza resursele alocate si vor trebui sa acopere necesarul de garantare in cadrul programului pentru urmatorul trimestru al anului 2016”, a mai informat Fondul.

Potrivit comunicatului, FNGCIMM evalueaza permanent gradul de utilizare a plafoanelor alocate catre finantatori, estimand in baza ritmului de acordare al fiecarei banci din primul trimestru al anului 2016, data preconizata la care finantatorii vor finaliza plafoanele.

Fondul a distribuit, la sfarsitul lunii februarie, plafonul alocat pentru anul 2016 catre cele 18 banci partenere in program, suma totala a garantiilor aprobata pentru acest an fiind de 1,69 miliarde de lei.

Plafoanele repartizate fiecarui finantator in limita plafonului total alocat pentru anul 2016, au fost alocate astfel incat sa asigure necesarul de garantare pe perioada unui an intreg, pentru a oferi siguranta si predictibilitate bancilor in relatia cu potentialii clienti. Fondul nu are contact direct cu beneficiarii programului Prima Casa, astfel ca responsabilitatea in privinta incadrarii in limitele alocate, monitorizarii fluxurilor interne de aprobare a solicitarilor clientilor, precum si gestionarea ritmului de acordare a creditelor, apartin exclusiv bancilor. Pentru protejarea intereselor potentialilor beneficiari ai programului, bancile sunt invitate sa procedeze la o informare corecta si obiectiva a clientilor in privinta prioritizarii solicitarilor in raport cu resursele de care dispun si sa se asigure ca dosarele de credit tip Prima Casa sunt aprobate in limita plafonului de care dispun”, se mai arata in comunicat.