Potrivit unui proiect de act normativ, pentru perioada februarie 2020 - 2022, Finanţele au în vedere emiterea de euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 14 miliarde de euro (echivalent).

Pe de altă parte, în perioada 2020-2022 vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 3,84 miliarde de euro (2 miliarde de euro în septembrie 2020 şi 2,01 miliarde de dolari, echivalent 1,84 miliarde de euro, în februarie 2022).

În aceste condiţii, iniţiatorii explică faptul că majorarea plafonului cu suma de 10 miliarde de euro, de la 31 la 41 miliarde de euro, are în vedere crearea posibilităţii ca Ministerul Finanţelor Publice să poată continua utilizarea cadrului general al Programului MTN pentru a emite titluri de stat pe pieţele internaţionale în vederea îndeplinirii planului de finanţare aferent perioadei 2020-2022, înainte ca titlurile să ajungă la scadenţă în această perioadă.

"Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că aceste scadenţe sunt atât la începutul cât şi la sfârşitul anului, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru. În consecinţă, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru perioada 2020-2022 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,365 miliarde euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 10 miliarde euro", se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

În forma sa actuală, Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" (MTN), cu modificările ulterioare, reglementează posibilitatea de a emite obligaţiuni pe pieţele externe, în sumă maximă, în orice moment, de 31 miliarde de euro sau echivalent euro din orice valută.

Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în euro şi dolari) în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 30,63 miliarde de euro (valoare calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, valabil în data de 5 februarie 2020), după cum urmează: 2012 - 2,01 miliarde de dolari, 2013 - 1,5 miliarde de dolari şi 2 miliarde de euro, în 2014 - 2 miliarde de dolari şi 2,75 miliarde de euro, în 2015 - 2 miliarde de euro, în 2016 - 3,25 miliarde de euro, în 2017 - 2,75 miliarde de euro, în 2018- 1,2 miliarde de dolari şi 3,75 miliarde de euro, în 2019 - 5 miliarde de euro şi în 2020 - 3 miliarde de euro (dată emisiune 28 ianuarie 2020) . La momentul prezent, suma disponibilă pentru emisiuni de euroobligaţiuni în cadrul Programului este de aproximativ 0,365 miliarde de euro.

"De asemenea, în conformitate cu punctul 4.1.c)1 f) din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să menţină şi să consolideze rezerva financiară în valută la un nivel de acoperire a necesarului brut de finanţare care să permită preîntâmpinarea eventualelor şocuri externe sau a fenomenelor de contagiune externă care ar putea genera presiuni asupra costurilor de finanţare şi de refinanţare a datoriei publice din cursul anului. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice va continua procesul de finanţare prin emisiuni de obligaţiuni de stat pe pieţele internaţionale de capital, în conformitate cu obiectivele asumate prin strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, prin pregătirea etapelor legale necesare pentru valorificarea optimă a ferestrelor de oportunitate care permit execuţia cu eficienţă şi eficacitate a tranzacţiilor, asigurând în acelaşi timp o prezenţă constantă a României pe aceste pieţe", se precizează în documentul citat.

Pentru anul 2020 necesarul de finanţare la nivel guvernamental este determinat de nivelul deficitului bugetului general consolidat (estimat la 3,6% din PIB) şi de refinanţarea datoriei publice. Finanţarea deficitului bugetar se va realiza din surse interne (55%) şi externe (45%), iar refinanţarea datoriei publice se va realiza de pe piaţa pe care s-a contractat iniţial datoria.

Potrivit Programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2020, pe piaţa internă se vor emite titluri de stat de circa 55-57 miliarde de lei, iar de pe pieţele externe se va atrage un volum de circa 6 miliarde de euro, prin emisiuni de euroobligaţiuni în cadrul Programului MTN, inclusiv operaţiuni de preschimbare parţială a unor serii de euroobligaţiuni existente, plasamente private şi trageri din împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale.

Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" (Programul MTN) reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de emitent, şi un grup de instituţii financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pieţele externe în baza unei documentaţii contractuale standard.