Economie la energie

De la 1 ianuarie 2014, fiecare stat membru trebuie sa se asigure ca 3% din suprafata totala a cladirilor incalzite si/sau racite detinute si ocupate de administratia sa centrala se renoveaza anual pentru a indeplini cerintele minime in materie de performanta energetica stabilite pe baza articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 

Fiecare stat membru va stabili o schema de obligatii in ceea ce priveste eficienta energetica. Practic, pana la 31 decembrie 2020, fiecare tara trebuie sa faca economii in fiecare an de 1,5% din volumul vanzarilor anuale de energie catre consumatorii finali. 

Totodata, de la 1 ianuarie 2014, consumatorii noncasnici nu vor mai beneficia de tarif reglementat, necesarul de energie electrica fiind achizitionat de pe piata libera. 

Limite pentru bancheri

Pachetul CRD IV va consacra in legislatia UE un set cuprinzator de standarde internationale, cunoscute sub denumirea de Acordul Basel III.

Directiva UE nr. 36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii si Regulamentul (UE) nr. 575/2013:

Masurile din pachet, care intra in vigoare la 1 ianuarie, au ca scop consolidarea stabilitatii financiare prin sporirea rezistentei sectorului bancar la socuri financiare, sa contribuie la o crestere economica durabila, prin introducerea de norme armonizate necesare pentru pitța unica si, in același timp, prin garantarea fluxului creditelor catre economia reala. 

Pachetul vizeaza o proportie mai mare a capitalului de cea mai buna calitate pentru a acoperi pierderile neasteptate, cerinte de capital suplimentar sub forma rezervelor si dispozitii privind lichiditatea și efectul de levier. 

Totodata, CRD IV va oferi posibilitatea statelor membre de a inaspri cerintele prudentiale si de a limita primele acordate bancherilor.  Noua legislație se va aplica tuturor bancilor europene. 

Pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii

Inceputul de an aduce si intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr 1.336/2013 de modificare a Directivelor 17/2004, 18/2004 și 81/2009 in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii. 

Modificarile vizeaza cresterea valorilor pragurilor contractelor carora li se aplica cele trei directive. 

La 9 decembrie, Consiliul UE a adoptat un Regulament prin care se suspenda taxele vamale la importurile de combustibil pentru avioane cu reactie, de la 1 ianuarie 2014. Suspendarea, care se ridica in prezent la 4,7%, va fi revizuita peste 5 ani.  Decizia a fost luata pentru a preveni cresteri de preturi la combustibil, in conditiile in care de la 1 ianuarie se aplica un nou sistem de preferinte tarifare generalizate.

Astfel, de la aceasta data, mai multe tari exportatoare de carburant pentru avioane vor inceta sa beneficieze de acces preferential pe piata UE, iar impunerea de taxe vamale pentru combustibilii de la acesti furnizori ar putea determina o crestere a preturilor in UE. 

Stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologarii de tip in mai multe etape

De la 1 ianuarie se aplica Regulamentul 143/2013 al Comisiei din 19 februarie 2013 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei in ceea ce priveste stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologarii de tip in mai multe etape. 

Modificarile vizeaza obtinerea certificatului de omologare individuala pentru vehicule, formula pentru a stabili masa de referinta etc.

Reducerea birocratiei pentru societatile care fuzioneaza

Anul 2014 aduce si o reducere a birocratiei pentru societatile care fuzioneaza, prin simplificarea procedurii de notificare a concentrarilor economice si prin utilizarea unei proceduri simplificate pentru cazurile de fuziune care nu pun probleme. 

Cel mai important element al acestui pachet este extinderea tranzactiilor care vor intra sub incidenta acestei proceduri simplificate. Companiile aflate in proces de fuzionare vor furniza mult mai putine informatii CE decat in prezent.

Totodata, Legislativul european va putea sa-si dea acordul pentru o fuziune fara a mai face o investigatie privind efectele concurentiale ale tranzactiei notificate.  Comisia spera ca procedura simplificata va putea fi aplicata pentru 60%-70% din fuziunile si achizitiile viitoare. 

De la 7 ianuarie 2014, Directiva 2010/75/UE - intrata in vigoare la 6 ianuarie 2011 - privind emisiile industriale va inlocui alte sase directive.  Directiva contine dispozitii speciale pentru urmatoarele tipuri de instalatii: instalatiile de ardere, instalatiile de incinerare sau coincinerare a deseurilor, anumite instalatii si activitati care utilizeaza solventi organici si instalatiile producatoare de dioxid de titan.  Ea nu se aplica activitatilor de cercetare si dezvoltare sau testarii de noi produse si procese. 

Dispozitiile speciale se aplica instalatiilor de ardere, instalatiilor de incinerare sau coincinerare a deseurilor, instalatiilor care utilizeaza solventi organici si instalatiilor producatoare de dioxid de titan.  Valorile limita de emisie pentru instalatiile mari de ardere sunt, in general, mai stricte decat cele prevazute de Directiva 2001/80/CE.  Statele membre trebuie sa instituie un sistem de inspectii de mediu ale instalatiilor vizate.