"Rectificarea bugetară pentru anul 2020 creşte alocările în zona de Sănătate, Muncă, Finanţe, Ordine şi Siguranţă publică şi Lucrări publice. Sunt avute în vedere, în principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finanţarea măsurilor de sprijin economic adoptate de Guvern în ultima perioadă, respectiv finanţarea schemei de garantare pentru credite pentru capital de lucru şi credite pentru investiţii destinate IMM-urilor prin Fondul Naţional de Garantare şi Creditare a IMM-urilor, finanţarea acestei scheme urcă de la 5 miliarde de lei la 15 miliarde de lei şi, în cadrul acestei scheme, IMM-urile pot beneficia de credite cu dobândă subvenţionată 100%, dobândă zero şi comisioane de administrare zero până la sfârşitul acestui an", a precizat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la finalul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că prin rectificare sunt prevăzute şi "alocările bugetare necesare pentru plata indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru salariaţii care în această perioadă au contractele de muncă suspendate, cât şi pentru persoanele care prestează servicii în baza altor forme contractuale, precum persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau persoanele prevăzute la categoria alţi profesionişti în Codul Civil".

"Pentru aceştia au fost alocate sumele necesare pentru plata indemnizaţiei de şomaj tehnic, respectiv 4 miliarde de lei pentru ANOFM care face plăţile pentru salariaţii cu contractele de muncă suspendate şi 1,9 miliarde de lei pentru celelalte categorii de beneficiari", a spus Dancă.

De asemenea, în domeniul Sănătăţii au fost alocate sumele necesare "atât pentru asigurarea necesarului de materiale medicale şi sanitare în combaterea epidemiei cu coronavirus, cât şi pentru plata asigurărilor sociale de sănătate sau a drepturilor beneficiarilor de asigurări de sănătate".

"Vorbim aici de concedii medicale care au prevăzute o alocare bugetară de un miliard de lei", a precizat Ionel Dancă.

Şeful Cancelariei a adăugat că, practic, alocarea bugetară aferentă măsurilor menţionate se ridică, în urma rectificării bugetare, la 3% din PIB.

Cea mai amplă scădere, aşteptată la încasările din contribuţii sociale: minus 8,36 mld. lei

Ministerul Finanșelor precizează că cea mai amplă scădere este aşteptată la încasările din contribuţii de asigurări sociale, 8,36 miliarde de lei, ca urmare a măsurilor privind şomajul tehnic şi a reducerii sau opririi activităţii în unele sectoare.

Potrivit sursei citate, reducerea şi închiderea unor activităţi va impacta şi pe încasările din TVA (- 5,6 miliarde lei), accize (- 2,7 miliarde lei) sau impozit pe profit (- 2,3 miliarde lei).

Deficitul bugetului general consolidat creşte în sumă absolută de la 40,54 miliarde de lei la 72,5 miliarde de lei, respectiv cu 32 miliarde de lei, pe fondul unei diminuări cu 19,5 miliarde de lei a veniturilor totale şi al unei majorări de 12,5 miliarde de lei a cheltuielilor totale.

"Bugetul general consolidat ar putea înregistra în acest an un deficit de 6,7% din Produsul Intern Brut revizuit după declanşarea crizei coronavirus, care a condus la un efort suplimentar la nivel bugetar de aproximativ 3% din PIB faţă de proiecţia iniţială. Rectificarea bugetară propusă Guvernului şi aprobată în şedinţa de joi se bazează pe noua estimare a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză care indică o contracţie de 1,9% a economiei României în 2020. În condiţiile unui deflator PIB de 4,1%, valoarea nominală a produsului intern brut estimat coboară la 1.082,1 miliarde lei, faţă de 1.129,2 miliarde lei cât s-a avut în vedere la bugetul iniţial", se arată în comunicatul Ministerului Finanţelor.

Potrivit MFP, influenţa negativă a veniturilor din economia internă, cauzată în mare parte de facilităţile fiscale acordate, este estimată la 23 de miliarde de lei , dar o parte va fi compensată prin intrări suplimentare de 3,9 miliarde de lei venituri din fonduri europene pentru decontarea sumelor utilizate în măsurile de combatere a coronavirusului COVID-19.

Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii primesc cele mai mari suplimentări de buget în urma primei rectificări din acest an, iar pe lista instituţiilor care vor avea suplimentări de fonduri se mai află, printre altele, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Agriculturii.

Munca primește 8,1 mld. lei, Sănătatea, 3,8 mld. lei

Astfel, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale primeşte 8,104 miliarde de lei, din care, în principal, 1,889 miliarde de lei pentru indemnizaţii în urma suspendării activităţii conform OUG nr.30/2020 iar 6,042 miliarde de lei reprezintă transferul de echilibrare către Bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ministerul Sănătăţii primeşte în plus 3,796 miliarde de lei lei, care vor fi repartizaţi astfel: 740 milioane de lei, în principal pentru programe de sănătate, achiziţii în regim de urgenţă de echipamente/materiale sanitare, transferuri de capital pentru susţinerea măsurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2; 250 milioane de lei pentru suplimentarea cheltuielilor aferente programelor cu finanţare rambursabilă; 2,791 miliarde de lei pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale va fi suplimentat cu 3,215 miliarde de lei, din care 3 miliarde de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi 200 milioane de lei pentru schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei primeşte în plus un miliard de lei pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Poliția primește 600 mil. lei, pentru combaterea SARS-COV-2

Bugetul Ministerului Afacerilor Interne va beneficia de fonduri suplimentare de 586,2 milioane de lei per sold, pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2 fondurile suplimentare fiind de 680 milioane de lei, astfel: 200 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2, potrivit prevederilor OUG nr. 1/2020 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă; 480 milioane de lei pentru stocuri de urgenţă medicală, în baza prevederilor OUG nr. 11/2020; dotarea structurilor Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi IGSU, care participă la acţiuni de limitare a răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor primeşte fonduri de 135 milioane de lei reprezentând subvenţii acordate operatorilor economici din coordonarea acestuia iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 100 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare garanţiilor de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderile din sectorul agricol.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte 34,7 milioane de lei pentru achiziţia de către direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de echipamente de protecţie şi materiale de dezinfecţie necesare desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sunt alocaţi suplimentar 27,5 milioane de lei pentru achiziţia de echipamente, inclusiv licenţe şi aplicaţii informatice pentru creşterea capacităţii STS de asigurare a solicitărilor de servicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei primite de la autorităţile şi instituţiile statului implicate în combaterea pandemiei de coronavirus şi limitarea răspândirii acesteia, precum şi pentru proiectarea de către STS de sisteme de comunicaţii şi aplicaţii necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor locale, pentru a comunica în timp real şi permanent cu persoanele carantinate sau izolate.

Serviciul Român de Informaţii va beneficia de fonduri suplimentare de 13,2 milioane de lei pentru susţinerea activităţii unităţilor sanitare din reţeaua proprie, igienizarea spaţiilor de lucru, asigurarea materialelor de protecţie pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea pe aeroporturi şi de transport al corespondenţei clasificate.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe sunt alocaţi, la rectificare, 6,5 milioane de lei în special pentru acoperirea cheltuielilor transportului în România a cetăţenilor români aflaţi în carantină pe teritoriul altor state, iar pentru Academia Română 5,6 milioane de lei per sold, din care 20,9 milioane de lei pentru Spitalul Universitar de Urgenţă Elias şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu - achiziţionare echipamente protecţie, curăţenie, dezinfectanţi, aparate UV, aparatură medicală şi echipamente comunicaţii în urgenţă.

Ministerul Apărării Naţionale va beneficia de realocări de la cheltuieli de capital la bunuri şi servicii şi Transferuri între unităţi ale administraţiei publice pentru achiziţionare echipamente protecţie, curăţenie, dezinfectanţi, aparate UV, aparatură medicală şi echipamente comunicaţii în urgenţă.

Bugetul de stat pentru acest an a fost construit iniţial pe un deficit de 3,6% din PIB.