"A recurge din nou la mecanismul derogarii pentru a ocoli regulile statuate de Legea responsabilitaţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (mecanismul derogarii de la LRF a fost deja utilizat cu prilejul primei rectificari bugetare din august 2011) ar ridica intrebari serioase la adresa relevanţei acestora si ar anula beneficiile pe termen lung pe care stabilirea unui cadru bazat pe reguli de formulare al politicii fiscal-bugetare le produce", se arata in opinia Consiliului Fiscal privind proiectul de buget pentru anul 2012, scrie Mediafax.

Proiectul de buget pregatit de Guvern prevede ingheţarea pensiilor pe intreaga perioada a anului viitor, fara indicii de majorare a acestora si a salariilor in al doilea semestru. In schimb, in raportul care insoţeste proiectul de buget se spune ca in situaţia unei evoluţii economice favorabile, Guvernul ar putea aloca aloca 1,7-1,8 miliarde de lei pentru majorarea salariilor, ceea ce inseamna o crestere a fondurilor de salarii cu 4,5%.

Consiliul Fiscal atrage atenţia ca materializarea intenţiei de majorare a cheltuilelilor de personal si a celor cu pensiile pe parcursul anului 2012 (prin majorarea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat) ar incalca articolul 8 al Legii responsabilitatii fiscale, care prevede ca "Guvernul si fiecare ordonator de credite, precum si orice entitate responsabila de elaborarea politicilor si acordurilor salariale din sectorul public trebuie sa se asigure ca toate aceste politici si acorduri salariale sunt in concordanţa cu principiile responsabilitaţii fiscale, regulile fiscale, precum si cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara".

De asemenea, o astfel de masura ar intra in contradicţie cu articolul 9, alineatul 2 al aceleasi legi, unde se spune: "totalul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar cu ocazia rectificarilor bugetare" si cu articolul 16: "Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenţa financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificarilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contribuţiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene".

Potrivit Consiliului Fiscal, cresterea salariilor si pensiilor ar intra in contradicţie si cu prevederile articolului 17 din legea responsabilitaţii fiscale: "In cazul in care raportul semestrial privind situaţia economica si bugetara constata o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat faţa de ţinta avuta in vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat in considerare la elaborarea bugetului anual si aceasta deteriorare nu se datoreaza inrautaţirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligaţia de a pune in aplicare masuri adecvate pentru indeplinirea ţintei privitoare la soldul bugetului general consolidat".

Consiliul apreciaza ca printr-o astfel de masura, deficitul bugetar ar urca de la 1,9% din PIB, ţinta ambiţioasa si laudabila, la peste 2,5% din PIB, impactul fiind, pe ambele componente, salarii si pensii, de cate 0,3% din PIB. In aceste condiţii, deficitul ar creste cu 0,6% din PIB si ar intra in contradicţie cu prevederile legii responsbilitaţii fiscale.