Romanian Software, furnizor de soluții software în domeniul resurselor umane, propune trei scenarii în ceea ce privește modul în care vor fi afectate veniturile angajaților din România, după 1 ianuarie 2018.

Astfel, specialiștii furnizorului de software pentru HR au realizat câteva simulări pentru trei dintre structurile de remunerare cele mai uzuale în România atât dependente, cât și independente: contract de muncă, Persoană Fizică Autorizată (PFA) și drepturi de autor, arătând impactul financiar pe care modificările actuale îl vor avea asupra lor.

Impactul ”Revoluției Fiscale” asupra salariilor pentru program de 8 ore

În cazul salariilor, trendul anticipat este acela că cei mai mulți dintre angajatori vor asigura același salariu net ca în prezent, cunoscut fiind faptul că la angajare se negociază salariul net. Numai că acest lucru va atrage un disconfort administrativ considerabil și posibile probleme de infrastructură la momentul la care toate modificările contractelor de muncă se vor transmite în Revisal, anterior datei de 1 ianuarie 2018.

Schimbările aduse de ordonanță vizează un transfer al cotelor de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate de la angajator la angajat, acestea devenind 25%, respectiv 10%, eliminarea contribuției de asigurări sociale de somaj și introducerea unei contribuții unice de asigurări sociale, în cotă de 2,25% la angajator. În plus, pragul venitului până la care se va acorda deducerea personală de bază, precum și cuantumul acesteia vor crește, iar cota impozitului pe venit va scădea la 10%.

Prin urmare, pentru orice salariu obținut în condiții normale și program normal, de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, în situația în care salariul net se păstrează la același nivel, costul angajatorului este ușor mai mic începând cu 1 ianuarie 2018, iar diferența va fi de până la 10 lei, în funcție de venit.

Pentru veniturile salariale, care anterior erau scutite de impozit, cum este cazul programatorilor, situația se schimbă. Dacă angajatorul dorește să păstreze neafectat netul, costul va crește cu 10 procente raportat la net. Dacă anterior costul total era de 147% raportat la net, începând cu 1 ianuarie 2018, costul va fi de 157% raportat la același net.

În acest caz, în conditiile în care pentru păstrarea beneficiului scutirii de impozit, dar neafectarea salariului net de transferul contribuțiilor angajatorului la angajat și considerând că beneficiul a scăzut prin modificarea cotei, de la 16% la 10% din salariul brut negociat, vor fi salariați care primesc scutirea de impozit și al căror salariu net va fi afectat cu diferența de la 16% la 10%.

Impactul ”Revoluției Fiscale” asupra PFA

În ceea ce privește PFA-urile cu normă de venit, este de așteptat ca ”Revoluția Fiscală” să impacteze preponderent tot industria IT, pentru că mare parte dintre companiile din domeniu colaborează cu persoane fizice autorizate. Pentru a exemplifica impactul modificărilor, ne referim la situația unei persoane fizice autorizate, care determină impozitul în baza normelor de venit. Pentru anul 2017, norma de venit anuală în București pentru acest domeniu de activitate a fost de 28.000 lei.

În acest caz, PFA datorează contribuții sociale și impozit 32% raportat la norma de venit. Începând cu 1 ianuarie 2018, costul va crește la 40% raportat la aceeași normă de venit.

Modificările care duc la acest rezultat sunt următoarele: reducerea cotei impozitului de la 16% la 10%, creșterea cotelor contribuțiilor sociale de la 10,5% la 25% la pensii și de la 5,5% la 10% la sănătate, modificarea bazei de calcul al contribuției la pensii, aceasta fiind începând cu ianuarie 2018 venitul asigurat, care nu poate fi mai mic decât salariul minim (anterior era norma de venit). Creșterea costului cu taxele pentru PFA este de 26% față de costul din 2017, considerând pentru pensii venitul minim asigurat.

Impactul ”Revoluției Fiscale” asupra celor care au venituri din drepturi de autor

Referitor la persoanele care au venituri din drepturi de autor, în 2017, încă se rețin la sursă contribuții și impozit (am considerat în acest caz opțiunea pentru reținerea impozitului final) de 21,5% raportat la net. Din 1 ianuarie 2018, contribuțiile sociale și impozitul reținute la sursă pentru același beneficiu net vor crește la 33,5%. Acest lucru înseamnă că în cazul celor care obțin venituri din drepturi de autor, impactul va fi semnificativ și vor fi nevoiți ori să renegocieze o creștere a valorii contractului de 12% raportat la beneficiul net actual, ori vor suferi pierderi de 10% la suma netă încasată.

În consecință, dintre toate categoriile enumerate mai sus, cel mai mic impact din punct de vedere financiar este asupra veniturilor din salarii. Pentru restul categoriilor, în funcție și de alte variabile, este nevoie de o analiză detaliată a impactului pentru a evita disconfortul financiar, dincolo de cel administrativ.

Este de așteptat ca începutul de an 2018 să aducă pentru companii mai mult de muncă (dat fiind și impactul OUG 82/16 noiembrie 2017 – obligație temporară privind inițierea de negocieri colective de către toți angajatorii în vederea aplicării măsurilor reformei fiscale) în sistemele contabile interne și actualizarea simultană a contractelor de muncă pentru aproape toți angajații.

Iar din punctul de vedere al administrației fiscale, vor trebui rescrise toate ordinele secundare și va fi nevoie să fie identificată o soluție asupra modului în care vor fi alocate pe destinații sumele colectate la bugetul de stat.

Toți cei care vor să facă simulări ale veniturilor de la 1 ianuarie 2018, pe baza modificărilor din ”Revoluția Fiscala”, pot utiliza gratuit aplicația CalculatorVenituri.ro, care ține cont și de deducerile personale.