Proiectul de rectificare bugetara releva ca Guvernul si-a revizuit in scadere prognoza de incasari din accize (cu 918,6 milioane lei, 0,2% din PIB), venituri nefiscale (cu 1,8 miliarde lei), sume primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate (cu doua miliarde lei), venituri din capital (cu 432,7 milioane lei), contributii de asigurari sociale (cu 179,6 milioane lei) si impozitul pe profit (cu 91,8 milioane lei).

In acelasi timp, Guvernul mizeaza pe majorarea veniturilor la bugetul de stat din taxa pe valoarea adaugata (cu 2,3 miliarde lei), impozitul pe venit si salarii (cu 430,9 milioane lei) si taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cu 288,8 milioane lei).

Cheltuielile bugetului de stat sunt diminuate, pe sold, cu 753,8 milioane lei, reducere acoperita in principal prin anularea sumelor retinute de 10% din bugetul aprobat. Conform legii, ordonatorii principali de credite repartizeaza la inceputul anului creditele bugetare, dupa retinerea unui cuantum de 10% din suma. Aceasta suma retinuta este repartizata in semestrul al II-lea al anului, dupa analizarea de catre Guvern a executiei bugetare pe primul semestru.

Cheltuielile de personal cresc cu 648 milioane lei, in principal ca urmare a majorarii salariilor in sistemul bugetar, iar cheltuielile cu dobanzile sunt majorate cu 862,1 milioane lei.

Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu 54,9 milioane lei de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2012 se majoreaza la venituri cu 155,5 milioane lei, prin majorarea veniturilor curente cu 398,8 milioane lei si diminuarea subventiei acordata de la bugetul de stat cu 243,2 milioane lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu de 155,5 milioane lei.