Prevederile sunt cuprinse in proiectul Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Sanatatii. 

Coplata

Documentul prevede introducerea coplatii pentru spitale, pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, nivelul minim al coplatii fiind de 5 lei, iar cel maxim este de 10 lei. 

"Valoare coplatii este stabilita de fiecare unitate sanitara cu paturi pe baza de criterii proprii, cu avizul Consiliului de administratie al unitatii sanitare respective", se arata in proiectului de act normativ. 

NU se incaseaza coplata pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in sectiile sau compartimentele de ingrijiri paliative, internarile obligatorii pentru bolnavii psihic si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, precum si serviciile acordate pacientilor care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani) si pentru serviciile acordate celor pentru care criteriul de internare este urgenta. 

"Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate nu pot incasa o alta plata din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se incaseaza coplata, cu exceptia celor prevazute de actele normative in vigoare", se mai arata in document. 

Categoriile de asigurati scutite de coplata fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente ca se incadreaza in respectiva categorie, precum si cu documente si, dupa caz, declaratie pe proprie raspundere ca indeplinesc si conditiile privind realizarea sau nu a unor venituri. 

Proiectul de act normativ prevede si ca prescrierile de medicamente se fac in 2013 numai in format electronic

Prin proiectul de act normativ a fost modificata ponderea alocatiilor din asistenta medicala primara. Astfel, pentru numarul de pacienti inscrisi pe lista (plata per capita), medicii de familie vor primi 70%, iar pentru serviciul acordat unui pacient, restul de 30%.  Totodata, valoarea punctului va creste de la 1,9 la 2, dupa cum a anuntat ministrul sanatatii. 

Consultatiile de urgenta la domiciliu si activitatile de transport sanitar neasistat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se acorda de catre unitati specializate private, autorizate si evaluate.  Casele de asigurari de sanatate vor deconta numai consultatiile de urgenta la domiciliu si activitatile de transport sanitar neasistat contractate, efectuate de unitatile specializate private autorizate si evaluate, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat.