"Pretul este de 347 de euro pe metrul patrat, fara TVA, pentru 2010, urmand ca anul viitor pretul sa fie din nou calculat. Primariile au trimis catre toti beneficiarii si chiriasii ANL adrese prin care acestia pot sa faca solicitari, iar noi am comunicat primariilor ca pot sa vanda locuintele", explica recent ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea.

Astfel, cel putin teoretic, preturile vor fi de circa 19.000 de euro pentru o garsoniera, 27.000 de euro pentru un apartament doua camere si 34.000 de euro pentru apartamentele cu trei camere. Ele sunt ajustate cu 2% pentru fiecare an in care locuinta a fost folosita si nu includ si valoarea terenului!

Conform actelor normative, de curand aprobate, preturile vor fi calculate tinand cont de o valoare de inlocuire pe metru patrat multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia.

Ar mai trebui spus ca valoarea de inlocuire este calculata in functie de valoarea contractelor de construire incheiate in cursul anului anterior de ANL pentru realizarea de locuinte de acest fel, ajustata cu un coeficient, iar la toate acestea se adauga un comison de pana la 1% al "unitatii prin care se efectueaza vanzarea".

Mai direct spus valoarea de vanzare a locuintei ti se va calcula de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilul asa ca nu mai sta! Du-te la ei sa vezi cat te-ar costa exact locuinta in care stai!

Cel putin la prima vedere, conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti pentru a-ti putea cumpara casa par foarte simple: sa stai in ea de minimum un an de zile neintrerupt si sa ai banii necesari pentru asta.

Nu uita ca ai posibilitatea sa apelezi la Programul guvernamental Prima Casa si sa aplici pentru un credit.

Udrea spune ca deja circa sase mii de chiriasi au depus cereri in acest sens. Fondurile obtinute in urma vanzarii locuintelor vor constitui o sursa suplimentara de finantare pentru derularea in continuare a programului.

Teoretic, programul ANL de constructie de locuinte pentru inchirierea de catre tineri se adreseaza persoanelor cu varsta maxima de 36 de ani, care nu au si nici nu au avut locuinte si care isi desfasoara activitatea in localitatea in care este amplasata casa respectiva.

Practic, de-a lungul timpul, presa a relatat despre numeroase abuzuri si despre politicieni sau rude ale acestora, oameni de afaceri sau chiar jurnalisti care au profitat de acest program pentru a plati chirii de nimic si care s-au calificat, desi nu indeplineau conditiile.

De acum incolo, peste 80% din cele 26.481 de locuinte ANL ar putea fi vandute catre chiriasi.

In Bucuresti, au fost construite aproximativ 2.400 de locuinte ANL, majoritatea in cartierul Constantin Brancusi, in Drumul Taberei.

Daca te gandesti sa profiti si tu de aceasta oferta, vezi unde mai construieste ANL si depune neaparat un dosar!

Vezi aici unde au fost ridicate locuinte ANL intre 2001 si 2009, dar si in 2010!

La cinci ani dupa cumparare, noii proprietari pot vinde casa luata acum de la ANL pe un pret mic!

Ministerul Dezvoltarii, condus de Udrea, isi propune ca in urmatorii trei ani sa construiasca nu mai putin de 100.000 de locuinte prin programul ANL.

Cine poate aplica?

Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii se adreseaza tinerilor cu varste de pana intre 18-35 de ani la data depunerii cererii, care nu isi permit sa cumpere un apartament sau sa inchirieze o locuinta de pe piata libera.

Tinerii pot primi repartitii in cel mult 12 luni de la implinirea varstei de 35 de ani. Locuintele sunt construite pe terenuri puse la dispozitia Agentiei Nationale pentru Locuinte de catre consiliile locale, conform prevederilor legale si cu respectarea documentatiei de urbanism legal aprobate.

Autoritatile locale repartizeaza locuintele construite prin ANL pe baza cererilor depuse de solicitantii care indeplinesc criteriile stabilite prin lege.

Cererile pentru locuintele in regim de inchiriere sunt analizate de catre comisiile sociale din cadrul consiliilor locale care stabilesc ordinea repartitiilor in functie de punctajul obtinut de fiecare solicitant in parte in urma verificarii dosarelor.

Criterii cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii:

A. Criterii de acces la locuinta:
1.      Titularul cererii de locuinta, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta pentru tineri, destinata inchirierii si titular al contractului de inchiriere, sa fie major, in varsta de pana la 36 de ani la data repartizarii locuintei. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu. Acte doveditoare: Copie autentificata dupa actul de nastere si/sau dupa actul de identitate.

2.      Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia -, sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, in localitatea in care a solicitat locuinta (pentru sectoarele municipiului Bucuresti aceasta restrictie se refera la nedetinerea in proprietate a unei locuinte in municipiu, indiferent in care sector al acestuia).
Acte doveditoare: declaratii autentificate, ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.

NOTA: Restrictia nu are in vedere locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.

3.      Titularul cererii de locuinta sa isi desfasoare activitatea in localitatea in care sunt amplasate locuintele. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti si comunele din judetul Ilfov limitrofe acestora, cuprinderea teritoriala la care se refera aceasta cerinta se va stabili de consiliile locale cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru fiecare amplasament al locuintelor si se vor da publicitatii conform prevederilor art.14 alin. (1) din normele metodologice.

Acte doveditoare: Adeverinta de la locul de munca insotita de o copie dupa cartea de munca completata la zi.
4.      Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.

NOTA:
o       Lista de prioritati se stabileste anual;
o       Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita;

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1.      SITUATIA LOCATIVA ACTUALA
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat     10 pct
1.2. Tolerat in spatiu    7 pct
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu) : - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului -
a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv      5 pct
b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv      7 pct
c) 8 mp si pana la 12 mp inclusiv 9 pct
d) mai mica de 8 mp    10 pct

2.      STAREA CIVILA ACTUALA
2.1. Stare civila:
a) Casatorit         10 pct
b) Necasatorit     8 pct
2.2. Nr. persoane in intretinere:
a) Copii
1 copil        2 pct
2 copii        3 pct
3 copii        4 pct
4 copii        5 pct
> 4 copii     5 pct.+1 pct. pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora    2 pct

3.      STAREA DE SANATATE ACTUALA
Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus        2 pct

4.      VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

4.1. pana la 1 an          1 pct.
4.2. intre 1 si 2 ani       3 pct.
4.3. intre 2 si 3 ani       6 pct.
4.4. intre 3 si 4 ani       9 pct.
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani           4 pct.

5.      NIVELUL DE STUDII SI/SAU PREGATIRE PROFESIONALA
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala 5 pct.
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala        8 pct.
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala       10 pct.
5.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare de scurta durata      13 pct.
5.5. cu studii superioare       15 pct.

6.      SITUATII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani  15 pct.
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii    10 pct.
6.3. tineri evacuati din case nationalizate       5 pct.

NOTA :
        Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la capitolul A de mai sus;

        In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face functie de vechimea cererii solicitantului, luand in consideratie data efectiva a inregistrarii cererii (zi/luna/an), avand prioritate, in acest caz, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. In cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila + starea de sanatate actuala).