În baza acordului, partenerii convin asupra organizării şi desfăşurării concursului internaţional de arhitectură şi urbanism denumit "Bucureşti 2020".

Scopul concursului este de a "ilustra viziunea asupra unui Bucureşti modern şi competitiv în anul 2020: un oraş a cărui zonă centrală trăieşte vibrant şi dinamic, într-un spirit modern, dar care pune în valoare patrimoniul şi care fructifică potenţialul de intervenţie şi modernizare într-o manieră sustenabilă".

Potrivit expunerii de motive, acordul de parteneriat va consta în colaborarea în vederea elaborării temei de proiectare şi a organizării unui concurs internaţional de soluţii de arhitectură şi urbanism pentru realizarea proiectului "Regenerare urbană zona Bd. Magheru", în zona delimitată de Piaţa Unirii - Bd. Brătianu - Piaţa Universităţii - Bd. Magheru - Piaţa Romană.