În trimestrul I 2020, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 18,446 miliarde lei,în creştere cu 5%, comparativ cu trimestrul I 2019”, arată datele INS.

În trimestrul I 2020, comparativ cu trimestrul I 2019, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 5%, creştere înregistrată la lucrări de construcţii noi cu 20,3% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 8,8%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 37,3%.

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de lapopulaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).