Ambasadorii statelor membre în Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului UE (Coreper) au aprobat textul unui proiect de regulament de stabilire a măsurilor de contingenţă în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, informează un comunicat de presă al Consiliului UE.

Coreperul va informa acum Parlamentul European că, dacă acesta îşi adoptă poziţia în prima lectură în aceeaşi formă, Consiliul ar trebui să fie în măsură să aprobe poziţia Parlamentului European.

Măsurile sunt limitate în ceea ce priveşte durata şi sfera de aplicare şi vor fi adoptate unilateral de UE. Regulamentul va intra în vigoare numai dacă Regatul Unit părăseşte Uniunea fără niciun acord de retragere.

"Proiectul de regulament asigură că statele membre vor aplica în continuare principiile fundamentale ale UE în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. Măsurile de contingenţă vor garanta că resortisanţii UE 27 şi ai Regatului Unit, care au circulat liber în Uniune, vor beneficia în continuare de drepturile lor în materie de securitate socială dobândite înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune", a declarat ministru Muncii din România, Marius Budăi.

Regulamentul se va aplica următoarelor persoane: resortisanţii statelor membre, apatrizii şi refugiaţii cărora li se aplică sau li s-a aplicat legislaţia unuia sau a mai multor state membre ori care sunt sau au fost în situaţii implicând Regatul Unit înainte de data de aplicare a regulamentului, precum şi membrii de familie şi urmaşii acestora.

De asemenea resortisanţilor Regatului Unit cărora li se aplică sau li s-a aplicat legislaţia unuia sau a mai multor state membre înainte de data de aplicare a regulamentului, precum şi membrii de familie şi urmaşii acestora.

Proiectul de regulament nu aduce atingere actualelor convenţii şi acorduri în materie de securitate sociala încheiate între Regatul Unit şi unul sau mai multe state membre.