Cei doi s-au adresat instanţei UE solicitând anularea deciziei CE.

Tribunalul Uniunii Europene (Camera a doua extinsă) a anulat ''Decizia (UE) 2015/1470 din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat pus în aplicare de România - Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013'', conform Hotărârii pronunţate marţi în şedinţă publică la Luxemburg, scrie Agerpres.

Hotărârea, referitoare la "Ajutoare de stat - Hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (ICSID) - Plata de despăgubiri acordate anumitor operatori economici - Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piaţa internă şi prin care se dispune recuperarea acestuia - Competenţa Comisiei", prevede în plus ca Executivul de la Bruxelles să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum şi pe cele efectuate de reclamanţi.

Reclamanţii sunt European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan şi Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL şi West Leasing International SRL.

Printr-o hotărâre pronunţată de o instanţă de arbitraj în decembrie 2013 (Micula/România) s-a constatat că, prin retragerea, în 2005, a unei scheme de încurajare a investiţiilor, cu patru ani înainte de expirarea sa prevăzută pentru 2009, România a încălcat un tratat bilateral de investiţii încheiat între România şi Suedia.

România a anulat schema de ajutoare ca parte a procesului de aderare la UE în vederea respectării normelor europene privind ajutoarele de stat în legislaţia sa naţională. Instanţa de arbitraj a obligat România să îi despăgubească pe reclamanţi, Viorel şi Ioan Micula, doi investitori cu cetăţenie suedeză, pentru că aceştia nu au beneficiat în întregime de schemă.

Cu toate acestea, în urma unei investigaţii amănunţite, la 30 martie 2015, Comisia a adoptat o decizie în care concluziona că suma plătită de România drept despăgubiri celor doi investitori şi societăţilor acestora încalcă normele UE privind ajutoarele de stat şi, în consecinţă, obliga România să recupereze despăgubirile.

România a recuperat de la beneficiari o parte din ajutoarele ilegale, dar Comisia Europeană a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiei de a recupera în integralitate de la Viorel şi Ioan Micula şi de la grupul lor de societăţi ajutoare de stat ilegale în valoare de până la 92 de milioane euro.

În Hotărârea de marţi publicată pe site-ul Tribunalului UE, se arată că despăgubirea în cauză acoperea, cel puţin în parte, o perioadă anterioară aderării României la UE (cuprinsă între 22 februarie 2005 şi 1 ianuarie 2007), iar Comisia nu a făcut diferenţa, printre sumele care trebuiau recuperate, între cele care ţin de perioada anterioară aderării şi cele care ţin de perioada ulterioară aderării şi astfel decizia prin care aceasta a calificat drept ajutor ansamblul despăgubirii este afectată de nelegalitate.

Tribunalul Uniunii Europene este o instanţă specializată în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.