ASF a aprobat metodologia testului de stres la care vor participa 73 de fonduri deschise de investitii (OPCVM) si 29 de fonduri inchise de investitii (AOPC) autorizate in Romania, precum si demararea celei de-a doua etape a acestui exercitiu, care urmareste evidentierea eventualelor vulnerabilitati existente pentru aceste entitati, atat la nivel individual (micro-prudential), cat si la nivel sectorial”, se mentioneaza in comunicat.

Potrivit institutiei, acest demers are in vedere impactul mai multor factori de stres privind riscul de piata (scaderea preturilor actiunilor, cresterea ratelor de dobanda, fluctuatia cotatiilor valutare), riscul de contrapartida si riscul de lichiditate.

Conditiile extreme (amploarea socurilor) la care vor fi supuse entitatile participante la exercitiu sunt: scaderea cu 35% a indicelui BET-XT (urmareste evolutia in cadrul Bursei de Valori Bucuresti a celor mai tranzactionate 25 de companii) fata de valoarea la data de referinta, respectiv scaderea cu 20% a indicelui STOXX 600 (urmareste cele mai reprezentative 600 de companii listate pe pietele europene); cresterea ratei de dobanda pentru leu cu 2 puncte procentuale (200 bps) si, respectiv, cu 1,5 puncte procentuale (150 bps) pentru obligatiunile denominate in alte valute (predominant EUR si USD); scaderi ale cursului de schimb aferent altor valute in care sunt denominate instrumentele financiare detinute de fond, fata de valuta fondului, cu 10% comparativ cu nivelul de la data de referinta; intrarea simultana in incapacitate de plata a celor mai mari 3 contrapartide din punctul de vedere al valorii expunerilor nete la data de referinta. Valorile pierderilor aferente acestor socuri sunt determinate in functie de clasele de rating ale contrapartilor; solicitarea simultana de rascumparare integrala a celor mai mari doi investitori ai OPC in functie de valoarea detinerilor la data de referinta”, precizeaza ASF.

Societatile de administrare a investitiilor (SAI) vor calcula pe rand impactul fiecaruia dintre cei 5 factori individuali, separat pentru fiecare fond deschis si fond inchis de investitii participant. Impactul va fi estimat asupra fiecarui instrument financiar din portofoliu caruia i se poate aplica factorul respectiv de stres, iar ulterior aceste efecte vor fi insumate pentru a determina impactul cumulat al unui factor asupra activelor totale, activelor nete si valorii activului net unitar.

Toate informatiile necesare pentru analizarea impactului factorilor de stres vor fi colectate de ASF pana la data de 23 septembrie 2016, urmand ca rezultatele si eventualele masuri necesare de imbunatatire a procedurilor de management al riscurilor sa fie cunoscute inainte de finalul anului 2016”, se mai arata in comunicatul ASF.

Potrivit institutiei, prima etapa a acestui proces a vizat definirea cadrului de desfasurare a exercitiului prin intermediul consultarilor cu entitatile din piata de capital.

Conform ASF, scopul exercitiului este sa conduca la aplicarea de noi proceduri care sa determine imbunatatirea capacitatii fondurilor participante de gestionare a lichiditatii si riscurilor investitionale.