Schema de ajutor de stat presupune acordarea de granturi de la bugetul de stat in vederea investitiilor care creeaza noi locuri de munca.

”Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. 332/2014 il reprezinta dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor si crearea de noi locuri de munca, prin acoradrea de sume sub forma de granturi, de la bugetul de stat, precum cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale”, se arata in comunicat.

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documuntele justificative necesare in prima etapa de evaluare, se transmit prin posta sau curier, cu solicitarea confirmarii de primire, sau se depun la Registratura generala a Ministerului Finantelor, mentionandu-se pe plic ”Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014”.

”Ministerul Finantelor Publice finalizeaza prima etapa de evaluare a cererilor de acord pentru finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inchiderii sesiunii de depunere si publica pe site rezultatul procesului de selectie”, se arata in comunicat.

Pentru firmele selectate, ministerul finalizeaza a doua etapa de evaluare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care intreaga documentatie este completa.

Cererile de acord pentru finantare inregistrate in afara perioadei 12-23 iunie 2017 se restituie firmelor, fara a fi luate in considerare ulterior in procesul de analiza.