Sunt incluşi aici, printre alţii, lucrătorii din sectorul sănătăţii şi din sectorul alimentar, precum şi din alte servicii esenţiale cum ar fi cele de îngrijire a copiilor şi a persoanelor în vârstă, ca şi personalul critic pentru serviciile de utilităţi publice.

Împreună cu Liniile directoare privind punerea în aplicare a restricţiei temporare a călătoriilor neesenţiale către UE, emise tot astăzi, aceste orientări răspund solicitărilor formulate de liderii UE la 26 martie şi urmăresc să abordeze preocupările practice ale cetăţenilor şi ale societăţilor afectate de măsurile luate pentru a limita răspândirea coronavirusului, precum şi ale autorităţilor naţionale care pun în aplicare măsurile.

Deşi este de înţeles că statele membre au introdus controale la frontierele interne pentru a limita răspândirea coronavirusului, este imperios necesar ca lucrătorii critici să poată ajunge fără întârziere la destinaţie.

Orientările publicate luni identifică o serie de lucrători care exercită ocupaţii critice şi care se consideră că este vital să continue să circule liber în UE. Lista inclusă în aceste orientări nu este exhaustivă.

Printre exemple se numără specialiştii din domeniul sănătăţii, lucrătorii din sectorul de îngrijire a copiilor şi a persoanelor în vârstă, oamenii de ştiinţă din sectoarele conexe celui al sănătăţii, persoanele de care este nevoie pentru a instala dispozitive medicale vitale, pompierii şi poliţiştii, lucrătorii din transporturi, precum şi persoanele care lucrează în sectorul alimentar.

Comisia îndeamnă statele membre să instituie proceduri specifice rapide şi neîmpovărătoare pentru a asigura o trecere uşoară a frontierei de către aceşti lucrători frontalieri, inclusiv controale medicale proporţionale.

Pe lângă referirile la aceste categorii specifice de lucrători, orientările precizează de asemenea că statele membre ar trebui să le permită în general lucrătorilor frontalieri să continue să treacă frontiera dacă încă mai este permisă munca în sectorul în care activează aceştia în statul membru gazdă. Statele membre trebuie să-i trateze pe lucrătorii frontalieri la fel ca pe lucrătorii naţionali.

În privinţa lucrătorilor sezonieri, în special din sectorul agricol, se solicită statelor membre să facă schimb de informaţii cu privire la diferitele nevoi ale acestora la nivel tehnic şi să stabilească proceduri specifice pentru a asigura o trecere uşoară a frontierei de către aceşti lucrători, în scopul de a răspunde deficitelor de forţă de muncă rezultate în urma crizei.

Lucrătorii sezonieri din agricultură îndeplinesc, în anumite situaţii, funcţii critice de recoltare, de plantare şi de îngrijire. Într-o astfel de situaţie, statele membre trebuie să le trateze pe aceste persoane ca pe nişte lucrători critici şi să le comunice angajatorilor necesitatea de a furniza protecţie adecvată în materie de securitate şi sănătate.

Aceste orientări completează Orientările privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale, recent adoptate, precum şi Liniile directoare privind punerea în aplicare a restricţiei temporare a călătoriilor neesenţiale către UE, prezentate de asemenea astăzi.

Comisia va continua să identifice, împreună cu statele membre, bunele practici care pot fi extinse în toate statele membre, pentru ca lucrătorii să îşi exercite ocupaţiile esenţiale fără a fi împiedicaţi de obstacole nejustificate.

"Mii de femei şi de bărbaţi care lucrează din greu pentru a ne garanta tuturor siguranţa, sănătatea şi alimentele trebuie să traverseze graniţele din UE pentru a merge la serviciu. Este responsabilitatea noastră a tuturor să ne asigurăm că ei nu sunt împiedicaţi să circule, luându-ne în acelaşi timp toate măsurile de precauţie pentru a evita răspândirea în continuare a pandemiei", a declarat Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale.