Conform datelor, până în anul 2030, la nivel global, mai mult de jumătate dintre cei 1,8 miliarde de tineri cu vârste cuprinse astăzi între 15 şi 29 de ani nu vor avea aptitudinile sau calificările necesare pentru a participa activ în câmpul muncii.

Raportul Deloitte subliniază, totodată, că mediul de afaceri trebuie să-şi asume un rol mai activ în pregătirea tinerilor pentru a le asigura adaptarea la Industria 4.0, caracterizată de fuziunea resurselor fizice cu tehnologiile digitale, precum: robotica, inteligenţa artificială, Internet of Things (IoT), digitalizarea şi automatizarea.

În plus, documentul oferă patru recomandări principale pentru a iniţia schimbarea, respectiv alinierea obiectivelor şi abordărilor tuturor categoriilor de persoane implicate sau afectate, implicarea în politici publice, dezvoltarea unor strategii solide privind gestionarea resurselor umane şi investirea în pregătirea forţei de muncă.

Cercetarea Deloitte se bazează pe răspunsurile din partea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, din 45 de ţări, din partea reprezentanţilor comunităţii de afaceri şi a ONG-urilor, a unor experţi în politică şi economie, precum şi a mediului academic.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanţă, servicii juridice, consultanţă financiară şi managementul riscului, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii adiacente către clienţi din sectorul public şi privat provenind din industrii variate.

În România, Deloitte este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din ţară şi oferă, în cooperare cu Reff & Asociaţii SCA, servicii de audit, de consultanţă fiscală, servicii juridice, de consultanţă în management şi consultanţă financiară, servicii de managementul riscului, soluţii de servicii şi consultanţă în tehnologie, precum şi alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.200 de profesionişti.