Lucrarile vor fi derulate prin intermediul Companiei Nationale de Investitii, societate pe actiuni aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar beneficiari vor fi autoritatile centrale si locale.

Prin complex se va intelege acele spatii si terenuri special amenajate pe care pot fi desfasurate activitati sportive si de recreere, acoperite sau in aer liber, "inclusiv activitati conexe".

Conform unei hotarari aprobate de Guvern, amplasamentele destinate constructiilor de complexuri sportive, respectiv terenuri si/sau constructii, vor fi predate de catre beneficiari Companiei Nationale de Investitii, care le va prelua pe perioada realizarii investitiei, pe baza de protocol.

In baza documentatiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, CNI va redacta o lista-sinteza a complexurilor sportive propuse pentru finantare si o va transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru a fi aprobata prin ordin al ministrului de resort, post ocupat in prezent de catre vicepremierul Liviu Dragnea. Lista astfel aprobata va fi documentul care va sta la baza intocmirii listei obiectivelor de investitii privind constructia/finalizarea/reabilitarea de complexuri sportive si a fundamentarii alocatiilor bugetare necesare, in vederea finantarii acestora.

Compania Nationala de Investitii va fi cea care va initia procedurile de atribuire a contractelor de prestari de servicii si de executie de lucrari.

Dupa efectuarea receptiei, la terminarea lucrarilor, CNI va preda cu titlu gratuit beneficiarului, tot pe baza de protocol, amplasamentul impreuna cu obiectivul de investitii realizat/finalizat, iar beneficiarul are obligatia de a mentine destinatia acestuia si de a-l intretine pe perioada de functionare.

Decizia este argumentata de Guvern prin faptul ca numarul spatiilor special amenajate destinate practicarii sporturilor este insuficient in raport de necesitatile reale ale societatii, iar pe teritoriul Romaniei nu exista suficiente complexuri sportive care sa corespunda standardelor internationale privind pregatirea sportivilor si organizarea de competitii internationale, ceea ce ii obliga pe sportivii romani sa evolueze in competitiile oficiale la nivel de competitivitate redus.

In actul normativ se mai arata insa ca lucrarile de constructie, finalizare si reabilitare de complexuri sportive vor conduce la "revigorarea" societatilor comerciale avand ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investitii in domeniul constructiilor si executia de lucrari de constructii si vor atrage si "imbunatatirea activitatii" tuturor societatilor de constructii furnizoare de materii prime si materiale.