Astfel, din 2019 se va urma o nouă procedură prin care cei care sunt urmăriți de către bănci, IFN-uri sau recuperatori de creanțe își vor putea face dreptate în fața instanței de judecată și vor putea solicita anularea executărilor silite prin contestația la executare.

Modificările constau în faptul că toți cei enumerați mai sus, vizați de executarea silită, fie ea imobiliară sau mobiliară, sau cei cu probleme la restituirea ratelor ori care au ajuns deja “pe mâna” recuperatorilor, vor trebui, începând cu 2019, să își modifice strategia prin care vor contesta executarea silită.

Astfel, pentru a intelge mai bine, vom cita vechiul text de lege și noul text de lege modificat de legea 310/2018.

Vechiul text de lege – art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă spunea că: “(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.”

Noul text modificat – art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă stipulează că: “(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invocă în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun.”

Prin urmare, textul modificat face trimitere, în cazul în care executarea silită este pornită în baza altui titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, respectiv în baza unui contract de credit, cu banca, IFN sau cesionat la recuperator ori contract împrumut la notar cu un cămătar, la faptul că debitorul să poate să invoce motive de fapt sau de drept doar dacă pentru anularea acelui titlu executoriu nu există o cale procesuală specifică sau o acțiune de drept comun.

Astfel, cei care vor dori să invoce caracterul abuziv al unor clauze din contractul de credit sau să solicite instanței de judecată să anuleze dobânda contractuală abuzivă, ori dobânda penalizatoare, sau orice altă clauză de natură să debalanseze contractul titlu executoriu, vor trebui să urmeze procedura de mai jos:

Primul pas: Debitorul formulează contestația la executare, unde poate invoca nereguli cu privire la actele de executare STRICT și anume:

-nemenționarea sumei executate și / sau modalitățile de executare, ilegală menționate;
-lipsa de reprezentant în cazul punerii în executare cu privire la recuperatorii de creanțe;
-necertitudinea sumei;
-incompleta întocmire a actelor de executare etc.

Detalii despre următorii pași privind contestarea executărilor silite ilegale găsiți pe www.indrumari-juridice.eu.