Prin urmare, conform art. 27 din Codul Muncii, în urma investigațiilor medicale, se va emite un certificat, denumit și fișa de aptitudini sau fisa medicala angajare, în care este specificat dacă persoana este aptă sau nu pentru a presta munca în cauza pe respectivul post.

Astfel, în baza examinărilor medicale, precum și a dosarului medical existent, fișei de identificare a factorilor de risc profesional și fișei de solicitare, fișa medicală pentru angajare va fi completată de către doctorul specializat în Medicina Muncii cu următoarele:

- apt pentru muncă;
- apt condiționat (medicul va face recomandări medicale, prin care lucrătorul este condiționat și pe care trebuie să le respecte);
- inapt temporar (din cauza unei afecțiuni temporare, persoana respectivă nu este pregătită să lucreze pe postul solicitat, până când boala se vindecă și până la o reevaluare a stării de sănătate);
- inapt pentru locul de muncă respectiv (incapacitatea permanentă a persoanei de a se angaja pe acel post).

Care sunt obligațiile persoanei angajatoare?

Fiecare angajator care scoate la concurs un post va trebui să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește fișa medicală pentru angajare. Iată care sunt acestea:

- completarea unei fișe prin care se face solicitarea examenului medical la angajare (practic, o cerere pentru a obține fișa medicală pentru angajare);
- completarea fișei de identificare a factorilor de risc profesional, asociați postului scos la concurs sau domeniului respectiv de activitate;
- achitarea integrală a contravalorii examenului medical anterior angajării.

De asemenea, în Codul Muncii este stipulat că persoanele salariate, care lucrează pe timp de noapte, trebuie să facă un examen medical înainte de angajare, iar apoi periodic. Astfel, dacă aceștia întâmpină probleme de sănătate, corelate cu munca de noapte, angajatorul este obligat să îi treacă la muncă pe perioada zilei.

Ce examinări medicale sunt necesare pentru a obține fișa medicală pentru angajare?

Investigațiile se vor face în funcție de profesia pe care urmează să o dețină lucrătorul, dar și ținând cont de existența unui factor nociv profesional. Acestea sunt precum urmează:

- examen general;
- examene medicale clinice (de exemplu, consult oftalmologic și ORL) și paraclinice: analize medicale de laborator, investigații de tipul electrocardiogramă, audiogramă, spirometrie, radiografie pulmonară etc;
- anamneză profesională: viitorul angajat este întrebat despre trecutul sau profesional (ce profesii a avut, dacă au existat riscuri profesionale la posturile ocupate anterior și care a fost timpul de expunere la acestea);
- anamneză medicală: persoana care urmează să se angajeze trebuie să îi spună medicului de medicină muncii care sunt afecțiunile de care a suferit, precum și afecțiuni ale rudelor sale apropiate).

O atenție deosebită trebuie acordată anumitor profesii, cum ar fi cele din domeniul alimentației publice, sănătății, educației sau alte domenii, stabilite prin acte normative. Persoanele care doresc să ocupe un post din aceste categorii vor trebui să facă, alături de investigațiile menționate mai sus, un set de analize specifice, pentru a dovedi compatibilitatea cu viitoarele posturi.

Specialistul în medicina muncii poate solicita medicului de familie o adeverință sau o scrisoare medicală, care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat. De asemenea, legea interzice ca femeilor să li se solicite un test de sarcină la angajare.

Ce se întâmplă dacă nu suntem apți pentru locul de muncă ales?

Conform HG nr. 355/2007, numai un doctor calificat în Medicina Muncii poate declara o persoană inaptă pentru muncă, în baza următoarelor criterii:

- dacă există sau nu o boală care pune în pericol sănătatea și securitatea celorlalți angajați, securitatea unității și/sau calitatea produselor sau a serviciilor efectuate;
- compatibilitate/incompatibilitate dintre eventuale afecțiuni pe care o persoană le are în momentul examinării și locul de muncă;
- existența/inexistența unui risc pentru sănătatea populației căreia angajatul îi asigura servicii.

Important de reținut este și faptul că în Codul Muncii sunt prevăzute amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de Lei, pentru companiile ce angajează persoane care nu au examenul medical efectuat în prealabil și care nu au certificat medical care să le ateste capacitatea de muncă.