Persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 din Codul Fiscal (salarii, pensii, chirii, indemnizatii etc.) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate astfel: lunar, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara, si au obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de cel putin 12 luni consecutive, incepand cu luna in care se depune declaratia, sau la data la care acceseaza serviciile acordate de sistemul public de asigurari sociale de sanatate potrivit legii, prin depunerea declaratiei, aplicand cota individuala de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea a de 7 ori salariul de baza minim brut pe tara”, se arata intr-un comunicat al ANAF.

De asemenea, persoanele fizice care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse, sub salariul minim brut pe economie, si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei sau in categoriile de persoane pentru care plata contributiei se suporta din alte surse, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate in aceleasi conditii, respectiv cu aplicare cotei individuale (5,5%) la salariul minim brut pe economie.

“Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se face fie lunar, pana la data de 25 inclusiv a fiecarei luni, incepand cu luna urmatoare depunerii declaratiei, fie la data depunerii declaratiei, in functie de optiunea exercitata de persoana fizica”, mai informeaza ANAF.