Tot pentru debitorii declarati insolvabili, care nu isi mai pot achita obligatiile de plata restante, vor raspunde solidar si administratorii de drept ori de fapt care in perioada exercitarii mandatului ori a controlului efectiv nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate.

Administrator de fapt este acea persoana fizica ce detine si exercita, in mod real, controlul decizional al societatii, fara a avea calitatea de administrator imputernicit in mod legal.

Potrivit noilor prevederi din proiect, vor mai raspunde in solidar si administratorii de drept ori de fapt pentru obligatiile fiscale nedeclarate aferente perioadei in care au detinut calitatea respectiva ori au exercitat controlul, precum si pentru obligatiile fiscale cu retinere la sursa declarate in perioada in care au detinut calitatea respectiva ori au exercitat controlul si neachitate.

Cititi mai multe stiri despre modificarile Codului de Procedura Fiscala pe www.mediafax.ro!