"Consiliul fiscal apreciaza ca adoptarea propunerii legislative de reducere a CAS cu 5 pp. la angajator, desi in mod cert dezirabila din perspectiva mediului de afaceri, nu este posibila in conditiile respectarii angajamentului de consolidare fiscala asumat (ce incumba din tratatele europene) fara identificarea unor masuri compensatorii de dimensiuni echivalente (de amploare), reprezentate de majorari/extinderi de baza de impozitare si/sau de reducerea unor cheltuieli", se arata intr-un comunicat al Consiliului.

In opinia sursei citate, o reducere de amploare a cotelor legale de CAS, dezirabila din perspectiva reducerii poverii fiscale pe munca, poate fi realizata cu impact bugetar neutru in masura in care se reduc/elimina diferentele actuale foarte mari de tratament fiscal intre diverse forme de venituri (salarii, drepturi de autor, persoane fizice autorizate, microintreprinderi etc.) care discrimineaza contribuabilii.

De asemenea, Consiliul fiscal recomanda un angajament ferm pentru o traiectorie multianuala de implementare graduala a unor reduceri de contributii sociale, care ar putea fi mai usor compensate cu masuri discretionare echivalente ori eventual, acoperite expost de o imbunatatire a gradului de colectare, reflectat in incasari bugetare mai mari (si implicit in deficite mai mici decat cele programate).

In plus, in opinia Consiliului fiscal, o reducere de CAS ar trebui insotita in mod obligatoriu de o reformare a sistemului de contributii sociale care sa porneasca de la principiul tratamentului echitabil al contribuabililor indiferent de forma de venit pe care o inregistreaza si de formularea si implementarea unei strategii pe termen mediu de reechilibrare financiara a bugetelor de asigurari sociale, in special a bugetului de pensii.

O astfel de strategie trebuie sa aiba ca obiectiv cresterea numarului de contribuabili in special prin reducerea muncii "la negru", dar si o transparentizare totala a cheltuielilor bugetare in ansamblul lor pentru a stimula cresterea conformarii voluntare la plata taxelor si impozitelor.

"Reducerea CAS va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a sistemului de pensii publice. In prezent, aceasta este una foarte precara, caracterizata de un deficit structural consistent, cheltuielile bugetare cu pensiile fiind nesustenabile in raport cu contributiile incasate. (...) In anul 2013, deficitul sistemului de pensii publice a fost de 11,7 mld. de lei (1,86% din PIB), iar proiectiile pentru perioada 2015-2017 au in vedere un deficit situat intre 19 si 21,1 mld de lei in conditiile materializarii reducerii CAS cu 5 pp., respectiv cu circa 7 mld. de lei mai ridicat decat in ipoteza mentinerii cotelor actuale de CAS", mentioneaza Consiliul Fiscal.

Reforma sistemului de colectare a taxelor apare absolut necesara in contextul actual, caracterizat de o eficienta scazuta a sistemului de taxe si impozite, iar Consiliul fiscal apreciaza ca acest proces are potentialul de a genera spatiu fiscal pe termen mediu.

In aceste conditii, Consiliul fiscal avizeaza negativ propunerea de reducere a CAS cu 5 pp. la angajator, apreciind ca forma curenta a propunerii nu este de natura sa nu afecteze respectarea tintelor de deficit pe termen mediu.

Guvernul a aprobat in luna iunie proiectul de lege care prevede reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator de la 1 octombrie. Numarul actual al salariatilor din Romania este de aproximativ 4,6 milioane. Proiectul a fost ulterior adoptat de Senat si Camera Deputatilor.

Consiliul Fiscal este o autoritate independenta infiintata in baza Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, care isi propune sa sprijine activitatea Guvernului si a Parlamentului in cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare si sa promoveze transparenta si sustenabilitatea finantelor publice.