"Cu privire la calitatea gestiunii economico-financiare, platile efectuate cu incalcarea cadrului legal, unele dintre acestea generatoare de prejudicii, au constat, in principal, in urmatoarele: plati nelegale efectuate in anul 2015 in suma estimata de 1.388 mii lei reprezentand pensii anticipate, anticipate partiale, de invaliditate gradul I, II si III, incasate de beneficiarii de drepturi din sistemul public de pensii care au realizat concomitent si venituri din salarii, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe si venituri din desfasurarea activitatii in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil. In acest mod au fost majorate nejustificat cheltuielile si platile din bugetul asigurarilor sociale de stat pentru drepturi de pensii platite unor persoane care au realizat in acelasi timp si venituri contrar cadrului legal. Abaterea a fost identificata de catre echipa de audit de la nivel central, urmare verificarilor efectuate la 24 case teritoriale de pensii, necuprinse in audit pe anul 2016 de catre camerele teritoriale ale Curtii de Conturi. In timpul auditului, s-au clarificat unele cazuri cuprinse in verificare in suma de 645 mii lei. Abateri similare, in suma de 1.262 mii lei, au fost identificate si de catre camerele de conturi teritoriale la nivelul caselor teritoriale de pensii care au fost auditate in anul 2016", noteaza Curtea de Conturi, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, la nivelul anului 2015, in urma misiunilor de audit desfasurate atat la Casa Nationala de Pensii Publice, la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, cat si la casele teritoriale de pensii, au fost estimate erori/abateri de catre auditorii publici externi ai Curtii de Conturi, dupa cum urmeaza: venituri suplimentare in suma de 369.000 lei, prejudicii in suma de 3,501 milioane lei si abateri financiar - contabile in suma de 243,443 milioane lei.

In acelasi timp, Curtea de Conturi sustine ca, in perioada 2013-2015, contributiile la fondurile de pensii administrate privat s-au virat de catre CNPP la nivelul sumelor declarate de catre angajatori si retinute de la angajati, fara ca la nivelul CNPP sa existe o evidenta a sumelor efectiv incasate din contributiile asiguratilor, in conditiile in care gradul de incasare a acestora a fost de circa 60%. Acest lucru inseamna, in viziunea Curtii, ca, anual, fondurile de pensii administrate privat au incasat si diferenta de 40%, care efectiv nu a fost virata de catre angajatori.

Totodata, concluziile auditului releva faptul ca, din totalul arieratelor inregistrate la nivel national raportate de catre ANAF, arieratele aferente bugetului asigurarilor sociale de stat gestionat de catre CNPP si ANAF sunt in suma de 16,556 miliarde lei si reprezinta 18% din totalul arieratelor de 92,802 miliarde lei. Dintre acestea, suma de 13,244 miliarde lei este aferenta arieratelor ne-recuperabile si reprezinta circa 83% din veniturile neincasate la finele anului 2015 de 15,853 miliarde lei, raportate de catre CNPP.

"In medie, in perioada analizata, deficitul mediu anual a fost de 2,372 miliarde lei, in timp ce deficitul din anii precedenti s-a situat aproape la acelasi nivel, respectiv de 2,245 miliarde lei. In aceste conditii, CNPP a apelat la imprumuturi anuale in medie de 4,295 miliarde lei pentru care a platit, in medie, dobanzi de 12 milioane lei/an. In aceasta perioada, pentru acoperirea deficitului sistemului public de pensii, s-au acordat subventii de la bugetul de stat, in medie, de 14,697 miliarde lei/an", noteaza Curtea de Conturi.

In ceea ce priveste nivelul pensiei in Romania, documentul institutiei arata ca, in perioada 2013 - 2015, in medie, 72% din numarul total de pensionari aveau un cuantum al pensiei de pana la 1.000 lei. In anul 2015, numarul acestora reprezenta circa 69% din total, in scadere atat fata de anul 2014 (cu 3%), cat si fata de anul 2013 (cu 6%), an in care numarul acestora era de circa 75%.

"In situatia in care s-ar lua in calcul si pensionarii cu un nivel al pensiei situat intre 1.001 - 2.000 de lei, care reprezinta in medie circa 26% din total, in cei trei ani analizati, rezulta ca, in medie, 98% din numarul total de pensionari au un nivel al pensiei de pana la 2.000 lei (...) in toti cei 3 ani analizati, numarul cel mai mare de pensionari, in functie de cuantumul pensiei stabilite conform deciziei de pensionare, se situeaza in intervalul 501-1.000 lei, reprezentand in fiecare an din perioada 2013-2015 aproximativ 40% din numarul total de pensionari (2.131.575 pensionari in anul 2013, 2.088.311 pensionari in anul 2014 si 2.029.149 pensionari in anul 2015)', releva sinteza Curtii de Conturi.

Conform sursei citate, in anul 2015, la nivelul UE s-au centralizat date privind nivelurile medii ale pensiilor aferente anului 2011, din care rezulta ca Romania se situeaza pe penultimul loc in UE cu niveluri ale pensiei pentru femei de 151 euro si pentru barbati de 213 euro.

"Totodata, precizam ca, in perioada 2011-2015, in Romania nivelurile medii ale pensiilor au inregistrat o usoara crestere urmare a modificarilor legislative adoptate in acest sens, ajungandu-se in anul 2015 la un nivel mediu al pensiei pentru femei de circa 174 euro si pentru barbati de circa 245 euro. Estimarea a avut la baza cresterea pensiei medii de la 753 lei, in anul 2011, la 886 lei in anul 2015", subliniaza documentul oficial.

Statistica mentionata in sinteza Curtii de Conturi arata ca niveluri ridicate ale pensiilor lunare incaseaza pensionarii barbati din tarile dezvoltate din cadrul UE, in ordine descrescatoare a acestora dupa Luxemburg, fiind Austria, Olanda, Suedia, Danemarca, Irlanda, Franta si Germania, tari in care barbatii incaseaza lunar circa 2.000 de euro. In ceea ce priveste nivelurile pensiilor lunare incasate de femeile din tarile dezvoltate din cadrul UE, dupa Luxemburg, tara in care femeile incaseaza pensia lunara cea mai mare, in ordine descrescatoare se situeaza Danemarca, Austria, Finlanda, Olanda, Franta, Irlanda, Belgia, Italia, Germania, tari in care femeile incaseaza lunar pensii de peste 1.000 de euro.

In anul 2015, contribuiau la sistemul public de pensii 4,545 milioane de salariati care sustineau un numar mediu de 5,302 milioane de pensionari (un raport sub-unitar de 0,86 salariati la un pensionar).

Casa Nationala de Pensii Publice se afla sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV).