Dintre categoriile de gospodarii analizate, nivelul cel mai inalt al cheltuielilor totale, medii pe o persoana (1092,3 lei lunar), a fost realizat de gospodariile de salariati, care dispun si de veniturile cele mai mari, iar cel mai scazut de gospodariile de someri (471,7 lei).

Niveluri scazute si sub media pe ansamblul gospodariilor s-au inregistrat si in gospodariile de lucratori pe cont propriu in activitati neagricole, agricultori si pensionari.

Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, cotizatiilor si contributiilor.

In structura pe destinatii a cheltuielilor sunt incluse si cheltuielile pentru investitii, constand in cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumparare de actiuni etc.

Potrivit INS, o gospodarie a cheltuit, in medie, 60,48 lei lunar pentru produse medicale, cea mai mare suma fiind data pe medicamente, respectiv 58,22 lei, iar restul pentru aparatura terapeutica si echipamente medicale.

Gospodariile de pensionari au cheltuit cea mai mare suma, respectiv 93,96 lei, din care 91,19 lei pentru medicamente.