"Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, in trimestrul III 2014, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali, 2495 lei pe gospodarie si 937 lei pe persoana. Veniturile banesti au fost, in medie, de 2118 lei lunar pe gospodarie (795 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 378 lei lunar pe gospodarie (142 lei pe persoana)", arata INS, intr-un comunicat.

Salariile si celelalte venituri asociate acestora au format cea mai importanta sursa de venituri (51,8% din veniturile totale ale gospodariilor). Diferenta a fost acoperita de veniturile din prestatii sociale (23,4%), veniturile din agricultura (3,9%), din activitati neagricole independente (2,5%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,5%). O pondere importanta detin si veniturile in natura (15,1%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,6%).

Diferente de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor s-au inregistrat in functie de mediul de rezidenta. Astfel, in trimestrul III 2014 veniturile totale medii pe o gospodarie din mediul urban au fost cu 27,7% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 10,6% mai mari fata de ansamblul gospodariilor.

Cheltuielile totale ale populatiei, au fost in perioada analizata in medie de 2.285 lei lunar pe gospodarie (857 lei pe persoana) si au reprezentat 91,5% din nivelul veniturilor totale

Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere foarte mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei, de doar 1,1%.

Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul III 2014, in medie, 39,2% din consumul gospodariilor.

O componenta a consumului cu pondere relativ mare in cheltuieli este legata de locuinta (apa, energie electrica si termica, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea locuintei). In trimestrul III 2014, aceasta a reprezentat 20,2% din cheltuielile totale de consum. In cadrul cheltuielilor cu locuinta cea mai mare pondere a detinut-o cheltuielile necesare functionarii si incalzirii locuintei (16%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodarii pentru hoteluri, cafenele si restaurante (1%) si cele pentru educatie (0,3%).