Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in anul 2015, in medie, de 2.352 lei lunar pe gospodarie (885 lei pe persoana) si au reprezentat 87,5% din nivelul veniturilor totale, in scadere cu 3,2 puncte procentuale fata de anul 2014.

Datele INS arata ca veniturile banesti au fost, in medie, de 2.362 lei lunar pe gospodarie (889 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 325 lei lunar pe gospodarie (122 lei pe persoana).

Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (55,7% din veniturile totale ale gospodariilor). La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (23,9%), veniturile din agricultura (2,9%), veniturile din activitati neagricole independente (2,4%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,3%). O pondere importanta detin si veniturile in natura (12,1%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (10,7%).

Potrivit INS, mediul de rezidenta influenteaza diferentele de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor dintre mediul urban si mediul rural.

Conform datelor INS, principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,7%). Mediul de rezidenta determina unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in anul 2015, in medie, 38,2% din consumul gospodariilor.