Ordinul nr. 984/829/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, a fost publicat sâmbătă în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat al MT, prevederile actului normativ stabilesc, pe durata stării de alertă, o serie de obligaţii în sarcina operatorilor economici care administrează infrastructura de transport.

În ceea ce priveşte transportul aerian, pe perioada stării de alertă, pasagerii operatorilor aerieni vor fi încurajaţi să efectueze operaţiunile de check-in on-line iar pentru a evita aglomerările, companiile aeriene / agenţii de handling vor informa pasagerii să se prezinte la aeroport cu 3 ore înainte de ora programată de decolare. Ghişeele de check-in se vor deschide cu 3 ore înainte de ora planificată pentru decolarea aeronavei iar pentru fiecare cursă se va asigura un efectiv suficient de angajaţi pentru asigurarea procesării pasagerilor la ghişeele check-in.

Pentru membrii echipajelor, se vor asigura echipamente de protecţie.

"Purtarea măştii de protecţie de către piloţi în cazul în care este necesară părăsirea cabinei de pilotaj va fi obligatorie, precum şi dezinfectarea după terminarea sarcinilor în afara cabinei de pilotaj", precizează MT. Pentru personalul navigant, dezinfectarea mâinilor este obligatorie după fiecare interacţiune cu pasagerii sau bunurile acestora.

Aeronavele vor fi dotate cu substanţe dezinfectante şi echipamente de protecţie de rezervă.

Alte prevederi vizează interzicerea accesului în cabină a personalului de sol de la escală, cu excepţia celui dedicat pentru curăţenie şi dezinfecţie sau a personalului tehnic. Totodată, accesul în cabina de pilotaj este interzis oricărei persoane care nu este membră a echipajului de zbor. Practic, mişcările în cabină se vor reduce la un minim necesar.

"Vor fi interzise echipamente sau materiale de protecţie care ar putea obstrucţiona accesul la echipamentele de urgenţă, ar împiedica accesul la măştile de oxigen, ar împiedica accesul la căile de evacuare de urgenţă sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabină; serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinaţii în funcţie de nivelul de risc declarat de autorităţi", se mai arată în comunicatul citat.

Dezinfectarea aeronavei se va realiza obligatoriu după fiecare rotaţie iar accesul la bord va fi permis doar cu un bagaj de mână.

Materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu excepţia instrucţiunilor de salvare şi a pungii.

Pasagerii vor fi instruiţi cu privire la completarea în timpul zborului, după caz, a formularului PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM (Ediţia 15 a Anexei 9 OACI) sau a altui document solicitat de autoritatea competentă în domeniul sănătăţii publice şi predarea acestuia la debarcare, autorităţii competente pentru sănătatea publică. De asemenea, pasagerii vor fi informaţi cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea în România.

În cazul în care, la bordul aeronavei sunt identificaţi pasageri simptomatici se vor aplica procedurile stabilite iar pasagerii vor fi instruiţi cu privire la procedurile de debarcare astfel încât sa se evite contactul personal.

Măsuri de protecție în aeroport

În ceea ce priveşte aeroporturile din România, pentru asigurarea distanţei de protecţie între persoane se vor reconfigura atât traseele de deplasare a persoanelor, cât şi suprafeţele de staţionare temporară în zonele nerestricţionate, cum sunt parcările publice din faţa terminalelor de pasageri, peroanele de la intrarea în terminalele de pasageri, sălile de aşteptare din interiorul terminalelor de pasageri, ghişeele de înregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentaţie publică, birourile de informare, zona de aşteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de îmbarcare, zonele de ridicare a bagajelor şi zonele pentru efectuarea evaluării epidemiologice precum şi zonele de control trecere frontieră.

Potrivit Ministerului Transporturilor, procesul de verificare a temperaturii şi gestionarea persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de sănătate în vederea efectuării călătoriei, prin raportare la prevederile legale şi normele sanitare, este în sarcina instituţiilor/agenţiilor statului care au competenţe legale în acest sens.

Pentru a asigura măsurile de menţinere a distanţării sociale se vor crea culoare în interiorul cărora se vor marca pe pardoseală, cu autocolante, linii de demarcaţie pentru păstrarea distanţei minime între pasageri (faţă-spate şi lateral).

Vor fi luate măsuri privind adaptarea semnalisticii şi mesajelor video care rulează pe monitoarele din zona de control de securitate, astfel încât să fie prezentate instrucţiuni cu privire la menţinerea distanţării de protecţie.

"Administratorii aeroporturilor vor stabili împreună cu agenţii de handling proceduri pentru asigurarea transportului pasagerilor spre/dinspre avion în grupuri care să asigure distanţe minime între pasageri, fără a depăşi 50% din capacitatea mijlocului de transport. În zonele critice identificate (spaţii cu utilizare intensă, cum ar fi zonele de control de securitate, zonele de control trecere frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic, grupuri sanitare) va creşte frecvenţa de realizare a operaţiunilor de dezinfecţie a suprafeţelor şi volumelor pentru eliminarea riscului de contaminare, după cum urmează: dezinfecţie aer/suprafeţe cu substanţă biocidă - cel puţin la 4 ore, dacă există activitate de zbor; dezinfectarea tăvilor de la filtrele de securitate - cel puţin o dată pe tură; dezinfecţia grupurilor sanitare - cel puţin la 2 ore", subliniază ministerul de resort.

Totodată se vor asigura următoarele măsuri: amplasare covoare cu soluţie dezinfectantă pe fluxurile de circulaţie a pasagerilor şi personalului; amplasare dozatoare cu dezinfectant pe fluxurile de circulaţie a pasagerilor şi personalului, în special la intrarea în terminale şi în zona porţilor de îmbarcare; amplasare dozatoare cu şerveţele dezinfectante pe fluxurile de circulaţie a pasagerilor şi personalului; ventilarea naturală va fi îmbunătăţită pe cât posibil în terminale, în timp ce recircularea aerului va fi redusă; având în vedere că măsurile de protecţie sanitară afectează capacitatea de procesare a pasagerilor, administratorul aeroportului, după consultare cu transportatorii aerieni şi celelalte autorităţi cu atribuţii în punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor cu noile capacităţi de procesare rezultate din aplicarea măsurilor de protecţie sanitară.

Biletul de tren va fi doar vizualizat de către conductor, fără să-l atingă

La bordul trenurilor, purtarea măştii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor şi pe toată durata călătoriei iar şeful de tren/conductorul are obligaţia doar să vizualizeze biletul de călători, fără să-l atingă, potrivit regulilor în domeniul transportului feroviar stabilite prin același ordin al miniştrilor Transporturilor şi Sănătăţii.

În tren este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar în zona barului.

Garniturile de tren vor fi salubrizate şi igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă, lucrătorii din transportul feroviar vor trebui să fie dotaţi cu măşti şi mănuşi, se va promova vânzarea on-line a biletelor şi se vor utiliza cu prioritate biletele electronice.

Operatorii feroviari vor pune în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs şi pentru cele regionale acolo unde este tehnic posibil şi eficient din punct de vedere economic.

De asemenea, aceştia vor stabili şi aduce la cunoştinţa publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activităţii şi de zona de desfăşurare a sa.

În gări, vor fi montate dozatoare cu biocid în punctele de acces iar zonele de preluare a călătorilor (staţii de taxi, parcări) vor fi amplasate faţă de zona de acces/ieşire la o distanţă care să nu determine aglomerarea de persoane.

În cazul staţiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de ieşire din gară.

Vor fi deschise doar spaţiile comerciale care vând produse ambalate situate pe spaţiul gării care au zona de acces din afara staţiei de cale ferată. Spaţiile comerciale vor avea obligaţia de a lua măsuri pentru a evita aglomerarea de persoane în interiorul lor.

"Se interzice deschiderea restaurantelor/ teraselor", precizează Ministerul Transporturilor.

Fluxurile de îmbarcare/debarcare vor fi distincte şi vor fi semnalizate de la intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafaţa gării) iar la casele de bilete se va merge pe principiul un ghişeu deschis unul închis, dacă poziţionarea ghişeelor nu permite din construcţie asigurarea distanţei sociale, iar fluxurile de acces la ghişeu/plecare de la ghişeu vor fi marcate cu separatoare.

Vor fi prevăzute fluxuri de acces/plecare şi la ghişeele de informaţii sau la zonele de depunere a bagajelor şi periodic vor fi făcute anunţuri semnalizate distinct cu sfaturile necesare referitoare la noul coronavirus.

Pe fiecare flux din gară se vor monta jos stickere care să atenţioneze cu privire la distanţa minimă ce trebuie respectată.

Cum se face accesul în gări

În spaţiul gării (inclusiv toaletele publice) se vor face periodic acţiuni de dezinfecţie iar în zonele intens circulate, operaţiunile de dezinfecţie se vor face la minim 4 ore.

Pe scaunele existente în gară se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde se pot aşeza persoanele (de preferat un loc ocupat unul liber).

Pe peron se va permite accesul doar al persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziţionării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, aceştia vor anunţa reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistenţei pentru persoanele respective.

Pentru staţiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea acestora pentru 2 trenuri (indiferent că pleacă sau sosesc în gara) în acelaşi interval de timp, pentru a evita aglomerarea.

Pentru fiecare peron se va stabili o zonă destinată persoanelor care aşteaptă călătorii care sosesc cu trenul. În cazul în care nu poate fi stabilită o astfel de zonă aşteptarea călătorilor se va face în exteriorul gării.

Microbuzele vor transporta călătorii doar pe scaune

Spaţiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi lăsat liber pentru a evita interacţiunea socială iar pentru microbuze este permis doar transportul persoanelor pe scaune, mai prevede ordinul comun al miniştrilor Transporturilor şi Sănătăţii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, în domeniul transportului rutier de persoane sunt necesare o serie de măsuri şi reguli, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Astfel, la urcarea în vehicul vor fi montate dozatoare cu soluţii dezinfectante şi se va efectua obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia mijlocului de transport înainte de placarea în cursă. Va fi evitată măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusul şi se vor utiliza în schimb metode de curăţare umedă.

Conducătorul auto va fi dotat cu mască de protecţie. De altfel, purtarea măştii este obligatorie pentru accesul la bordul vehiculelor de transport pasageri, precum şi pe toată durata călătoriei.

"Spaţiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacţiunea socială; conducătorii mijloacelor de transport au obligaţia de a păstra distanţa socială în timpul pauzelor şi perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (şoferi, pasageri, persoane adiacente parcursului, etc.); la îmbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanţă de siguranţă minimă unul faţă de celălalt", arată MT.

Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe uşa din faţă, iar coborârea pe cealaltă/celelalte uşi.

Pentru transportul pasagerilor în regim de taxi şi alternativ sunt obligatorii următoarele măsuri: transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate; conducătorul auto va fi dotat cu măşti şi dezinfectant de tip biocid; se va delimita spaţiul dintre conducătorul auto şi pasageri; pasagerii au obligaţia de a veni la locul de îmbarcare cu mască de protecţie şi de a purta masca de protecţie la urcarea în vehicul şi pe toată durata călătoriei; utilizarea mănuşilor de către şofer în cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacţiunii cu alte persoane (agenţi control, etc.) este obligatorie precum şi dezinfectarea mâinilor, după îndepărtarea mănuşilor într-o pungă special destinată; igienizarea şi dezinfectarea interiorului autoturismului este obligatorie în fiecare zi; se vor utiliza cu precădere plăţile electronice", se mai menţionează în documentul MT.

În ceea ce priveşte transportul de persoane la bordul navelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 administratorul trebuie să igienizeze locurile de îmbarcare/debarcare pasageri. Totodată, spaţiile închise din locurile de îmbarcare/debarcare pasageri vor fi dezinfectate cu substanţă biocidă.

Ordinul comun al celor doi miniştrii prevede, totodată, că la grupurile sanitare se va asigura în permanenţă săpun şi dezinfectant de mâini şi se vor afişa postere cu modul corect de spălare a mâinilor. Vor fi montate dozatoare cu dezinfectanţi şi va fi realizată informarea pasagerilor la îmbarcare cu privire la documentele/formularele care trebuie completate şi măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a fi admişi în statul de destinaţie.

Va fi verificată temperatura lucrătorilor la intrarea în tură, prin grija angajatorilor, iar lucrătorii din locul de îmbarcare/debarcare vor fi echipaţi cu măşti de protecţie şi mănuşi. În măsura în care este posibil, este recomandată utilizarea documentelor digitale.

Nava va fi igienizată şi dezinfectată cu substanţă biocidă, frecvenţa igienizării şi a dezinfecţiei stabilindu-se de către operatorul economic care desfăşoară transportul în funcţie de caracteristicile tehnice ale navei şi durata cursei, cu obligativitatea informării pasagerilor şi a autorităţilor în acest sens.

Se va verifica temperatura membrilor de echipaj la intrarea în tură iar aceştia vor fi dotaţi cu măşti de protecţie şi mănuşi.

Totodată, ei vor fi instruiţi cu privire la modul de interacţionare cu pasagerii în sensul păstrării distanţei minime între pasageri.

Accesul pasagerilor fătă mască de protecţie va fi interzis

Monitorizarea respectării cerinţei privind purtarea măştii de protecţie de către pasageri pe toată durata cursei, informarea şi monitorizarea periodică pe durata cursei cu privire la regulile de protecţie sanitară care trebuie respectate la bordul respectivei navei (purtarea măştii, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea distanţei minime între pasageri ) şi montarea în locuri vizibile destinate pasagerilor a unor postere/ autocolante/ afişe care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19 sunt alte reguli de urmat în transportul naval.

De asemenea, nava trebuie dotată cu dozatoare cu dezinfectanţi şi echipamente de protecţie de rezervă iar la grupurile sanitare se va asigura în permanenţă săpun şi dezinfectant de mâini şi se vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor.

Este recomandată ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, în timp ce recircularea aerului va fi redusă.