Potrivit INS, in decembrie 2009, drumurile publice totalizau 81.713 km, din care 16.503 km (20,2%) drumuri nationale, 35.048 km (42,9%) drumuri judetene si 30.162 km (36,9%) drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, in structura retelei de drumuri publice s-au inregistrat 23.847 km (29,2%) drumuri modernizate , 22.515 km (27,6%) drumuri cu imbracaminti usoare rutiere si 35.351 km - drumuri pietruite si de pamant (43,2%).

In ceea ce priveste starea tehnica a drumurilor publice, 49% din lungimea drumurilor modernizate si 57,5% din lungimea drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere aveau durata de serviciu depasita.

Din cei peste 16.500 km de drumuri nationale, peste o treime erau drumuri europene si doar 321 de km, adica mai putin de 2%, erau autostrazi. Din totalul drumurilor publice, 212 km (0,3%) reprezinta drumuri cu 3 benzi de circulatie si 1.347 km (1,6%) drumuri cu 4 benzi de circulatie.

In ceea ce priveste sistemul de transport feroviar, la sfarsitul anului trecut, liniile de cale ferata de folosinta publica, in exploatare, insumau 10.784 km. Dintre acestea, doar putin peste 4.000 km, adica 37%, erau electrificate.